Encyklopedie dějin Jihlavy

Encyklopedie dějin Jihlavy


Rančířov, kostel sv. Petra a Pavla. Půdorys s vyznačením stavebních fází podle V. Richtera a B. Samka. Legenda : černě pozdně románské jádro, šrafovaně gotika, tečkovaně baroko, neznačeno mladší přístavba, autor: B. Samek, 1999.