Encyklopedie dějin Jihlavy

Encyklopedie dějin Jihlavy


Zástavba s kostelem na katastrální mapě Vyskytné z roku 1780 (výřez). Autor: SOkA Jihlava, f. Archiv m. Jihlavy – Městská správa do roku 1848. Vrchnostenský úřad, inv. č. 969.