Encyklopedie dějin Jihlavy

Encyklopedie dějin Jihlavy

  Encyklopedie dějin Vysočiny


  Město Jihlava zpracovává svoji encyklopedii v rámci unikátní sítě městských encyklopedií, jejímž základním kamenem je mateřská Internetová encyklopedie dějin Brna. Tuto síť spojuje jednotný systém, vyvíjený od roku 2001 brněnským autorským kolektivem, databáze hesel vytvářejí samostatné týmy odborníků v jednotlivých městech.


  Historie muzea v Jihlavě

  První snahy o založení muzea v Jihlavě je možné sledovat již v 80. letech 19. století. V té době převážně německé obyvatelstvo města si stále více uvědomovalo nástup českého živlu. Tato skutečnost u něj vyvolala potřebu vytvoření kulturní instituce, která by dokumentovala dějiny a život německého jazykového ostrova. Po několika letech úvah a přípravných jednání byl na konci roku 1891 založen Muzejní spolek, který se měl trvale starat o činnost muzejní instituce, ustavené v roce 1892.

  K slavnostnímu otevření muzea pro veřejnost došlo 23. 6. 1895, kdy bylo v chlapecké měšťanské škole zpřístupněno několik místností se sbírkami. V následujících desetiletích si jihlavské městské muzeum zachovávalo svůj německý ráz, i když ustanovením vládního komisaře bylo od května 1924 řízeno česko-německým kuratoriem.

  Po skončení 2. světové války se muzeum dostává do české správy a je řízeno národním výborem. V roce 1953 získává statut Krajského vlastivědného ústavu a stěhuje se do dvou nově zrekonstruovaných historických domů č. 57 a 58 na hlavním jihlavském náměstí. V této době je muzeum již zcela profesionalizováno a stává se centrem veškeré muzejní práce v tehdejším Jihlavském kraji.

  Po územní reorganizaci v roce 1960 (zrušení jihlavského kraje) je organizace zřizována okresním národním výborem, dostává název Oblastní muzeum Vysočiny, později Muzeum Vysočiny. V 60. letech 20. století dochází k procesu integrace městských muzeí k muzeím okresním. K Muzeu Vysočiny je postupně připojováno jako pobočka muzeum v Polné (1963), muzeum v Telči (1963), hrad Roštejn (1964) a muzeum v Třešti (1974).

  Od roku 2003, v rámci reformy územní samosprávy, je muzeum zřizováno krajem Vysočina s novým názvem: MUZEUM VYSOČINY JIHLAVA. Z rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina, zřizovatele muzea, byla pobočka Polná oddělena od Muzea Vysočiny Jihlava. Dnem 1.1. 2007 vzniklo samostatné Městské muzeum Polná.

  Encyklopedie dějin Vysočiny

  Od roku 2010 jsme se rozhodli spolupodílet se na elektronické formě encyklopedie, která nabízí jedinečné kombinační možnosti při práci se zadanými informacemi, a nevyžaduje žádný termín předání rukopisu do tisku.

  Encyklopedii tvoří soustava navzájem propojených karet z různých oblastí historie, např. osoby, události, ulice, školy, pamětní desky apod. V budoucnosti se počítá s doplňováním dalších tématických okruhůí. Nejvíce pozornosti však teď bude věnováno právě vlastnímu obsahu projektu, historii Jihlavy. Je totiž třeba zdůraznit, že těžiště naší dosavadní práce spočívalo ve stanovení metodiky a struktury jednotlivých karet encyklopedie, včetně jejich vzájemného propojení. V oblasti vyplňování dat stojíme teprve na počátku nikdy nekončící badatelské práce, která tímto způsobem dovoluje průběžně zařazovat, doplňovat a měnit dostupné, zpracované či aktuální poznatky z historie našeho města. Třeba i vy máte nějakou zajímavou informaci, fotografii nebo jinou památku na doby dávno či nedávno minulé, která by mohla naši encyklopedii doplnit. Rádi bychom se od vás také dozvěděli, co z naší historie vás nejvíce zajímá. Těšíme se na vaše podněty, rady i připomínky.