Encyklopedie dějin Jihlavy

1998: Jihlava, Jakubské náměstí, hřbitov u kostela sv. Jakuba Většího

Jihlava, Jakubské náměstí, hřbitov u kostela sv. Jakuba Většího


 • archeologické lokality

  Hřbitov u kostela sv. Jakuba Většího Jakubské náměstí Jihlava 2005–2007
  Jakubské náměstí Jihlava
  místní název: ad ecclesiam parrochialem Jakubské náměstí, hřbitov, náhrobní kámen Jihlava 1998


 • typ výzkumu

  náhodný nález


 • číslo parcely

  6088

 • trať

  Jakubské náměstí

 • místní název

  Jakubské náměstí

 • katastr

  Jihlava


 • rok / datum výzkumu

  1998

 • instituce

  MVJ


 • nálezová zpráva

  0037, 1998, Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o.


 • popis

  V dubnu 1998 byl při kopání drenážní rýhy na severní straně kostela sv.Jakuba v Jihlavě objeven masivní žulový blok s nápisem ze 16.století. Jednalo se o starý náhrobní kámen z dnes už zrušeného městského hřbitova, který se rozkládal v okolí chrámu. Hřbitov sloužil veřejnosti do r.1594, pak do r.1784 zde bývaly pochovávány už jen vyjímečné osobnosti. V r.1819 byla zbourána hřbitovní zeď a plocha se postupně proměnila v Jakubské náměstí. Řada náhrobních kamenů byla později umístěna k obvodové zdi kostela, ale většina skončila při terénních úpravách v zemi. Kámen byl odkryt asi 50cm od východního rohu barokní kaple Bolestné Panny Marie v hloubce 60cm pod současným povrchem. Nacházel se pod současnou černohnědou kulturní vrstvou ve vrstvě hnědé barvy s úlomky cihel a kamenů, jež s největší pravděpodobností vznikla již v době přístavby barokní kaple na počátku 18.století. Náhrobek se proto nenacházel v původní poloze. S velkou pravděpodobností byl hrob včetně náhrobníku původně v místech kaple a na nové místo byl přemístěn v době její stavby. To potvrzuje skutečnost, že pod kamenem ani v okolí nebyly nalezeny žádné kosterní pozůstatky. Po vyzvednutí byl kámen převezen do Muzea Vysočiny v Jihlavě, kde byl očištěn a zdokumentován.


 • kultury

  novověk 1 (1 500 - 1 650 AD)


 • materiál / uložení

  MVJ


 • obrazy

  img0091.jpg


 • seznam nálezů

  Náhrobník, Pinter (náhrobník - kámen)


 • autor

  Zimola


Aktualizováno: 31. 12. 2012

Jihlava, Jakubské náměstí, hřbitov, náhrobní kámen - nálezová situace, Pinter. Autor: D. Zimola.