Encyklopedie dějin Jihlavy

1954: Kostelec u Jihlavy - hrnčířská pec

Kostelec u Jihlavy - hrnčířská pec


 • archeologické lokality

  Kostel sv. Kunhuty Kostelec u Jihlavy
  Kostelec


 • číslo parcely

  76

 • trať

  jižní okraj obce

 • katastr

  Kostelec u Jihlavy


 • rok / datum výzkumu

  1954

 • instituce

  MVJ


 • popis

  Nález většího množství keramických střepů spolu s pozůstatky minimálně jedné hrnčířské pece nahlásili Krajskému museu v Jihlavě stavební dělníci budující nové obytné domy pro zaměstnance tehdejšího národního podniku Masna na jižním okraji obce v prosinci 1953. Objev spadá do období zakládání specializovaných pracovišť, kdy v jihlavském muzeu působil archeolog jihozápadní Moravy Ludvík Meduna (1902–1993). Ten také 15. 10. 1954 podal Archeologickému ústavu Československé akademie věd v Brně o celé archeologické akci krátkou zprávu, kde pec lokalizuje do míst ohraničených na západní straně okresní silnicí, na jihu polní cestou, na východě polem a hřištěm a na severní straně usedlostí rolníka Hromádky (Meduna 1954). Následujícího roku otiskl časopis Naše vlast na zadní straně obálky odstavec základních informací o nálezu (Meduna 1955), který představuje zatím poslední publikaci odkryvu stále vzácných objevů středověkých hrnčířských pecí na Jihlavsku. Všechny získané movité nálezy byly na svou dobu kvalitně dokumentovány v inventární knize MVJ, o poznání horší dokumentaci nemovitých objektů však zanechal Ludvík Meduna v nálezové zprávě a v přiložených listech inventární knihy. Fotografickou dokumentaci stavebních výkopů přímo na místě a movitých nálezů o osm let později v roce 1962 prováděl Václav Fejt, jenž na svých fotografiích bohužel důkladně nezachytil stěny a dna výkopů, které by nám dnes ukázaly půdorys pece a její konstrukci. Z fotografií je patrné, že ani profily nebyly začištěny tak, aby byly zřejmé hranice jednotlivých částí pece, případně dalších objektů v jejím okolí. Jsme tedy odkázáni na schematizované a do jisté míry i zidealizované kresby Ludvíka Meduny.


 • kultury

  vrcholný středověk (1 200 - 1 400 po Kr.)


 • materiál / uložení

  MVJ


 • soubory ke stažení

  MVJ_Ko_1954_data.xls [1036 kB]


 • obrazy

  img0702.jpg

  img0701.jpg img0700.jpg img0699.jpg img0698.jpg img0697.jpg img0703.jpg img0704.jpg img0705.jpg img0706.jpg img0707.jpg img0708.jpg img0709.jpg img0710.jpg img0711.jpg img0712.jpg img0713.jpg img0714.jpg img0715.jpg img0716.jpg img0717.jpg img0718.jpg


 • autor

  Zimola


Aktualizováno: 22. 11. 2020