Encyklopedie dějin Jihlavy

2010: Jihlava - Palackého (plyn STL)

Jihlava - Palackého (plyn STL)


 • archeologické lokality

  Kůže Palackého ulice Jihlava
  Palackého ulice, STL Jihlava 2010


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • trať

  Palackého ulice

 • katastr

  Jihlava


 • rok / datum výzkumu

  2010

 • instituce

  Archaia Brno o.p.s.


 • popis

  Záchranný archeologický výzkum vyvolaný stavebními pracemi při rekonstrukci a výměně STL plynovodu v trase současné komunikace. Zachyceno bylo zejména geologické podloží a na něj navazující komunikační a odpadní vrstvy, datovatelné do 13. století a dále. V části zkoumané trasy zvodněné zásypy umožnily dochovat menší množství drobnějších nálezů z organických materiálů (dřevo, kůže). Částečně zachytit se podařilo také dřevěné potrubí původního městského vodovodu, a to hned ve dvou fázích (více viz heslo Jihlavský vodovod). Z nemovitých památek jsou zajímavými objevy relikt dřevěné nadzemní stavby a do podloží zahloubený objekt, pravděpodobně suterén, obojí datovatelné do 13. století.


 • kultury

  vrcholný středověk (1 200 - 1 400 po Kr.)


 • prameny, literatura


 • autor

  Hoch


Aktualizováno: 02. 01. 2013