Encyklopedie dějin Jihlavy

2005 - 2007: Jihlava, Jakubské náměstí, odvedení dešťových vod kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě

Jihlava, Jakubské náměstí, odvedení dešťových vod kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě


 • archeologické lokality

  Hřbitov u kostela sv. Jakuba Většího Jakubské náměstí Jihlava 2005–2007
  Jakubské náměstí Jihlava
  místní název: ad ecclesiam parrochialem Lidské kosti hřbitov Jakubské náměstí Jihlava
  Lidské kosti, syfilis hřbitov Jakubské náměstí Jihlava


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  6088

 • trať

  Jakubské náměstí

 • katastr

  Jihlava


 • rok / datum výzkumu

  2005 - 2007

 • instituce

  MVJ


 • nálezová zpráva

  0336, 2007, Jakubské náměstí, odvedení dešťových vod kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě, MVJ


 • popis

  Lokalita se nachází v těsném okolí kostela sv. Jakuba Většího na Jakubském náměstí v historickém centru Jihlavy. Časově náročný záchranný archeologický výzkum byl prováděn v několika fázích a etapách od podzimu 2005 a byl ukončen vyhodnocením nálezů v roce 2007. Během terénní části výzkumu se podařilo získat velké množství poznatků o nejstarším osídlení Jihlavy v prostoru dnešního Jakubského náměstí. Nejstarší sídelní aktivity můžeme spojit s dobou zakládání města kolem poloviny 13. století. Časově navazuje městský hřbitov, který byl založen nejpozději ve čtrnáctém století a fungoval až do definitivního zákazu pohřbívání za vlády Josefa II. ve století osmnáctém. Zvláště cenné jsou antropologické rozbory místní novověké populace, které dosud nebyly v Jihlavě prováděny. Kromě toho výzkum přinesl řadu poznatků o pohřebním ritu a materiální kultuře jihlavských měšťanů.


 • kultury

  středověk - novověk


 • materiál / uložení

  MVJ


 • obrazy

  img0081.jpg


 • autor

  Zimola


Aktualizováno: 23. 12. 2012

Jihlava, Jakubské náměstí, hřbitov, přehled výkopů. Autor: M. Krutiš.