Encyklopedie dějin Jihlavy

Silná bouře

Silná bouře


  • 2. 1. 1834 


  • charakteristika

    Bouře trvající již dva dny byla dnes mnohem větší. Lidé nemohli jednotlivě sami chodit, neboť je to převracelo a vrhalo na domy. Na mnoha domech byly silně poškozeny zvláště taškové střechy. Nejvíce to postihlo domy č. 516 a 517 v Růžové ulici, kde to zbořilo požární zeď a úplně strhlo střechy. Neštěstí mohlo být pro město velmi veliké, kdyby požár, který vypukl v poledne u Ambrože Kunschaka v čísle 53 vedle radnice, nebyl býval ihned uhašen v kuchyni mimořádnou pomocí. Škoda způsobená touto bouří se nedá spočítat. Z celých polesí nezůstal stát ani jediný strom.Aktualizováno: 18. 01. 2010