Encyklopedie dějin Jihlavy

Žena vraždí svého muže

Žena vraždí svého muže


  • 1529 


  • charakteristika

    Téhož roku se tady udál strašlivý případ. U brány Matky boží bydlel platnéř, jehož tovaryš měl tajné srozumění s mistrovou. Oba proto přemýšleli o způsobu, jak by se mohli zbavit mistra. A když seděl za noční doby ve své dílně netuše ničeho zlého, vstoupil tam zadem tovaryš s mistrovou a dobrého starého zabili. Potom odtáhli mrtvé tělo do sklepa a trochu je zahrabali, i slámu na ně položili a navrch na slámu jablka nasypali. A na to brzy ráno oba, tovaryš i mistrová, spolu odtud utekli a nechali dům otevřený. Když sousedé viděli, že platnéřův dům je ve dne v noci otevřený a nikdo z něho nevychází ani tam nevchází, ohlásili to městské radě. Rada ihned nařídila, aby místnosti byly otevřeny a vidělo se, co se tam přihodilo. Když nebylo nalezeno nikde nic v domě nahoře, šly osoby do sklepa. Tam konečně našly po mnohém hledání usmrceného platnéře pod slámou. Na to vrchnost rozeslala ihned a bez prodlení osoby koňmo i pěšky po všech okolních silnicích, aby byli vražedníci vypátráni. Konečně byli zastiženi v Moravských Budějovicích a dáni do vězení. Potom byli pachatelé s povolením pána na Brtnici (jemuž Budějovice patřily) vzati z vězení a přivedeni do Jihlavy. A když na přísném tázání oba hrozný čin doznali, byli takto potrestáni: Oba byli posazeni na hnojný vůz a voženi dokola po městě. Na místě,.kde kromě jiného provedli čin, byli oba trháni žhavými kleštěmi, potom vezeni ven k šibenici, žena u šibenice zaživa pohřbena a proražen jí kůl, tovaryš však byl uvržen na kolo. O takovém případu, že by žena manželka bývala zabila svého muže, zde předtím nikdy nebylo slýcháno.Aktualizováno: 18. 01. 2010