Encyklopedie dějin Jihlavy

Největší požár

Největší požár


  • 18. 5. 1523 


  • charakteristika

    Téhož roku 1523 v pondělí před letnicemi (18. května) vznikl zde strašlivý požár, jímž bylo zničeno všechno město. Neboť jak bylo zmíněno výše při roce 1522, došlo k narovnání mezi radou a obcí k zamezení dalších pozdvižení, že víno má být šenkováno v obci, dokud by o tom nedošlo k jiné úmluvě. Tu šlo několik žen kloboučníků k jednomu měšťanu kloboučníkovi jménem Marcus Farkasch, který tehdy šenkoval dobré uherské víno gyorské, na snídani s jinými ženami soukeníků. Tam se úplně opily, šly odtud do lázně, natáhly si mužské kalhoty, vpředu nad koleny si pověsily zrcátka, kožešiny obrátily a nohy vstrčily do rukávců a tropily jiné bujné věci a nestydatosti, jimiž byla milá mládež nadmíru pohoršena. Po lázni se oddaly tanci u České brány3 u jednoho soukeníka ve druhém domě od koňského mlýna, pekly koblihy a poněvadž jako blázniví a ztřeštění lidé dávaly málo pozor na máslo a oheň, vzešel strašlivý požár, při němž vyhořelo všechno město Jihlava s kostely, zvony a věžemi. Tatáž soukenice prý se jako úplně poblázněná položila na lavici a poručila své služebné, že má dát k ohni džbán vody. Protože však malé služebné byl džbán s vodou příliš těžký, vylila - proti své vůli - džbán vody do másla. Z toho povstal hrozný oheň, k tomu pomáhal i tehdejší velký vítr a tak všechno město úplně vyhořelo - kromě kláštera sv. Kříže, několika málo malých domků za farou a také kromě dolního koňského mlýna, domku katova a domku povětrných ženštin,4 které zůstaly. Při požáru zahynulo na 22 osob a když se zřítil chór ve farním kostele, zahubil 3 lidi.Aktualizováno: 18. 01. 2010