Encyklopedie dějin Jihlavy

Povstání proti drahotě

Povstání proti drahotě


  • 6. 7. 1805 


  • charakteristika

    Ve městě vypuklo pro velkou drahotu a nedostatek chleba povstání námezdních pracovníků.7 Shlukovali se, muži a ženy přepadali pekaře jednoho po druhém, plundrovali tam zásoby chlebové mouky a co nemohli odnést, bylo ničeno. Mnoho těchto tlup přepadlo také kupce a hospodařilo tam neslýchaným způsobem. Ke zjednání pořádku muselo nastoupit vojsko pluku Mansfeding, který byl v Jihlavě posádkou, poněvadž povstalci přepadli i tehdejšího krajského hejtmana Antonína Huhse [!] a zle s ním nakládali. Avšak vojsko zakročilo právě včas, takže dav krajského hejtmana propustil. Když byl zjednán klid, bylo zavedeno soudní vyšetřování. Viníci - pokud byli alespoň z poloviny schopní - byli odvedeni k vojsku, ostatní muži a ženy byli potrestáni vězením s ranami holí nebo mrskáním metlami.Aktualizováno: 18. 01. 2010