Encyklopedie dějin Jihlavy

Dar městu

Dar městu


  • 25. 3. 1805 


  • charakteristika

    Roku 1805 dne 25. března darovala Jana Schustrová, vdova po sládkovi, městské nemocnici 8000 zlatých. Z toho byla (nově) vystavěna tehdejší nemocnice sv. Lazara. A dosud bylo mnoho nemocných, jak cizích, lak domácích, ošetřeno lékaři, placenými obcí. Skutečně potřebným se dostává ubytování, stravy, lůžka, medicíny a všeho potřebného bezplatně. Tato nemocnice byla sice postavena již v roce 1288, ale dlouhou dobou a nepřátelskými vpády byla úplně zničena.Aktualizováno: 18. 01. 2010