Encyklopedie dějin Jihlavy

Střelnice

Střelnice


  • 1798 


  • charakteristika

    Aby byl zábavě na střelnici dodán větší půvab a aby bylo zároveň vyhověno přáním publika, rozhodlo se představenstvo střelecké společnosti přistavěti ke střelnici ještě veliký sál. Protože dobrovolná sbírka na zřízení stavebního fondu, zavedená na návrh komitétu, nevedla k příznivému výsledku, shromáždili jednotliví střelci za dlužní úpisy potřebnou částku, takže stavba mohla ihned započít. Škoda, že tento krásný sál byl tak nízký, neboť při návalu lidí stupňovalo se horko až k nesnesitelnosti. Tento sál došel veliké obliby, což způsobilo, že zvláště na počátku konalo se v něm mnoho zábavných večerů k úplné spokojenosti všech účastníků. V dřívějších dobách, kdy se tak přísně neprojevovaly rozdíly mezi pány a služebníky, mezi mistry a tovaryši, bylo bezpodmínečně nutné, aby zde byla velká veřejná místa, kde by se publikum podle svého měšťanského postavení bez rozpaků mohlo věnovati zábavě. Když však vzhledem ke stoupajícímu přepychu tyto poměry přestaly, jakmile vznikla kasina, soukromé plesy, pikniky a byly uvedeny v život deklamační a hudební zábavy - sál střelnice 387 se stal pro takovou vybranou společnost jednak příliš veliký, jednak příliš vzdálený od středu města a jako odlehlý musel ustoupit jiným, dobovým poměrům lépe odpovídajícím místnostem.Aktualizováno: 18. 01. 2010