Encyklopedie dějin Jihlavy

Požár papírny ve Starých Horách

Požár papírny ve Starých Horách


  • 4. 7. 1797 


  • charakteristika

    Docela vyhořela papírna ve Starých Horách a ačkoli bylo téměř bezvětří, létal hořící papír až do města, kde lidé měli starosti, aby dále nezapálil. Tuto papírnu je třeba považovat za mateřský závod všech papíren, které se nalézají na území Cech a Moravy.21 Již v roce 1540 koupil Jan Frey od městské obce místo vc Starých 386 Horách, kde tehdy stála tavírna, zároveň s oprávněním užít vodní trouby ke zřízení papírny. Tato továrna se těšila větší poptávce, než byla s to vyrobit. Další majitelé zvelebili továrnu vybavením docela novými stroji z Holandska do té míry, že již před 150 lety dodávala papír takové jakosti, že mohla konkurovat s holandskými papíry, nehledíc k tomu, že mohla poskytovat ceny o 25% nižší.Aktualizováno: 18. 01. 2010