Encyklopedie dějin Jihlavy

Velký požár v Jihlavě

Velký požár v Jihlavě


  • 29. 5. 1513 


  • charakteristika

    Téhož roku v neděli po Urbanu mezi 22. hodinou vyšel oheň v Jihlavě v klášteře u svatého Kříže u bratří kazatelského řádu. Z toho shořel klášter. Křížová ulice, Špitálská ulice. Špitálská brána a věž, 2 povozy, s předměstím před Špitálskou branou, takto úhrnem ve městě 60 domů, na předměstí 30 domů. Mniši měli v klášteře povětrné ženštiny (přetrženo, nad tím napsáno: hosty) a pekli koblihy. Z toho vzešel oheň. Proto byli potom všichni bratří vyhnáni a na jejich místo usazeni jiní toho řádu. Když 8 dní potom z rozkazu městské rady v Jihlavě byla Špitálská ulice vyklizena, nastal strašlivý nečas s velkou vichřicí a když lidé uprchli do Špitálského kostela, vítr strhl jeden štít na klenbu kostelní, čímž byla klenba zničena, a bylo zabito na 16 lidí, mezi nimi jeden radní, Marcus (Pauspertl) soukeník. Nato král Vladislav slevil městu městskou berni na 20 let k výstavbě města.Aktualizováno: 18. 01. 2010