Encyklopedie dějin Jihlavy

Dva králové v Jihlavě

Dva králové v Jihlavě


  • 28. 8. 1486 


  • charakteristika

    V městě Jihlavě se sešli dva králové, Matyáš, král uherský, a Vladislav, král český. Tento král Vladislav byl dobrotivý pán a bez veškeré zloby proti králi Matyášovi. Svěřil se mu a bez jakéhokoli průvodu přišel k němu do Jihlavy, kteréžto město král Matyáš měl tehdy v moci. Tamtéž oba králové pojednali a uzavřeli úmluvu o zbývajících sporných věcech, které předtím nemohli porovnati v Olomouci, zvláště však o statcích, které za války byly zabrány oběma stranami, že tyto statky mají být vráceny bez úplaty těm, kdo je předtím drželi, aby služby vykonané oběma králům nebyly k jejich škodě, neboť mnozí z nich ze šlechty tím, že stáli věrně při králi, byli oloupeni protivnou stranou o všechny své statky. Byly také vráceny duchovní statky opět klášterníkům. Morava, Slezsko, Lužice byly zůstaveny Matyášem králi Vladislavovi a ujednáno mezi nimi, že po smrti jednoho má druhý děditi obě království. Setkání obou králů se stalo v den Augusta.Aktualizováno: 18. 01. 2010