Encyklopedie dějin Jihlavy

Zloděj v hostinci

Zloděj v hostinci


  • 26. 7. 1679 


  • charakteristika

    Roku 1679 dne 26. července byl vzat do vězení Hanns Frenczl z Ribisu v Rakousích. Dopustil se krádeže tady u Zlatého lva tím, že vzal věci z kalhot jednoho vznešeného pána z Vídně. Týž pán předal tohoto zloděje slovutné ctné a moudré radě k potrestání, ale peníze dostal všechny nazpět. Slovutnou ctnou a počestnou radou byl nad viníkem vyřčen trest, aby pcflpildruhé hodiny stál před radnicí v krčních železech a potom ještě aby byl na řemeni vyveden ven a na věky vykázán a zapuzen z městských pozemků.Aktualizováno: 18. 01. 2010