Encyklopedie dějin Jihlavy

Cizoložník potrestán

Cizoložník potrestán


  • 15. 7. 1660 


  • charakteristika

    Daniel Pólzel (15.7.166x), zdejší měšťan a sladovník, se spustil se svou služkou v smilstvo a cizoložství. Statečný pan císařský rychtář a slovutná, počestná a moudrá rada se shodli na následujícím trestu, že on, Daniel Pelzel, má po tři neděle po sobě jdoucí tady ve farním kostele u sv. Jakuba při slavné mši svaté klečeti s hořící svící, dokud [mše] úplně neskončí. A potom ještě, po tři týdny po sobě, má být trestán vězením a kládou, s výjimkou noci, kdy má být z klády vyproštěn, a brzy ráno zase do klády zavřen, dokud tři týdny neuplynou.Aktualizováno: 18. 01. 2010