Encyklopedie dějin Jihlavy

Žena nalezena mrtvá v předklášteří

Žena nalezena mrtvá v předklášteří


  • 14. 10. 1611 


  • charakteristika

    Nalezena žena jednoho mlatce v horní vodovodní kašně na náměstí mrtva a poněvadž vyplavala na povrch, vyskytla se domněnka, že byla zardoušena a potom vhozena do kašny. Poněvadž její manžel s ní žil ve stálých rozepřích, padalo podezření na něho, ačkoli lazebníci a bradýři na ní nenalezli žádného znamení, že by byla bývala zardoušena. Konán proto před radnicí boží soud očistný. Když však její muž mlatec prošel třikrát za očistou, položiv ruku na čelo, ústa a prsa, nedala mrtvola na sobě žádného znamení. Potom byla mrtvá zahrabána u svatého Jana mimo hřbitov a její muž ji musei doprovoditi. Byl sice držen ve vězení, leč potom, když mu nemohlo být nic prokázáno, na svoje rukojemství propuštěn.Aktualizováno: 18. 01. 2010