Encyklopedie dějin Jihlavy

Jihlavští uctívají Jeho Milost

Jihlavští uctívají Jeho Milost


  • 15. 12. 1603 


  • charakteristika

    Všechny tři rady města Jihlavy uctily Jeho Císařskou Milost stříbrným koláčem, jako prvním plodem svého nového dolování, který Jeho Milosti předložil jménem rady osobně urozený pán, pan Kryštof, svobodný pán ze Sebuzína, nejvyšší mincmistr království Českého. Stříbra na tom bylo 28 hřiven a stál 230 tolarů. Na koláč byl vyražen ježek, znak města Jihlavy. Tuto poctu přijala Jeho Milost velmi milostivě a poručila nejvyššímu mincmistrovi, že se má města ve věcech dolovánípilně ujímati. Proto také potom tu byli několikráte císařští komisaři, kteří hory shlíželi a o jejich těžení opět tutéž Jeho Milost zpravovali. Také Jeho Milost projevila nejmilostivější ochotu, poněvadž se tu opět ukázalo požehnání v horním díle, Jihlavským jejich staré horní svobody opět potvrditi a dalšími je obdařiti.Aktualizováno: 18. 01. 2010