Encyklopedie dějin Jihlavy

Počátek mistrovského zpěvu v Jihlavě

Počátek mistrovského zpěvu v Jihlavě


  • 27. 7. 1572 


  • charakteristika

    Jacob Pukene a Thomas Krendl zřídili, zdejší Soukeníci, s dalšími 10 osobami bratrstvo mistrů pěvců s povolením počestné městské rady. A první pěvecké představení se konalo v radnici v sále a Jacob Pukané uvedl ve známost zpěvem o počátcích mistrovského zpěvu, že se tak stalo za papeže Lva a císaře Oty v roce 962, když byli mistři povoláni papežem do Francie a tam byly zpěvy shledány řádnými a potvrzeny. První představení se konalo v neděli po sv. Jakubu.Aktualizováno: 18. 01. 2010