Encyklopedie dějin Jihlavy

Václav I. uzavírá se synem mír a vymiňuje si polovinu jihlavské mince

Václav I. uzavírá se synem mír a vymiňuje si polovinu jihlavské mince


  • 16. 8. 1249 


  • místo

    Praha


  • charakteristika

    Druhý pokračovatel Kosmův informuje o uzavření mírové smlouvy mezi tzv. mladším a starším králem ze 16. srpna 1249, kdy král Václav I. ponechal synovi správu Moravy, ale sobě vymínil „polovinu výnosu jihlavské mince“ (media duntaxat moneta Giglavie sibi retenta). To bývá někdy obecněji interpretováno jako výnos z těžby stříbra.


  • autor

    Pepan


Aktualizováno: 15. 06. 2011