Encyklopedie dějin Jihlavy

povolení budování vodního náhonu ke Starým Horám

povolení budování vodního náhonu ke Starým Horám


  • 29. 3. 1315 


  • místo

    Jihlava


  • charakteristika

    listinou z 29. března 1315, potvrzenou králem Janem Lucemburským těžaři Konrád z Kamene (Conratus de Lapide) a Luso z Krásné Hory (Luso de pulchro Monte) a další spolutěžaři uzavírají smlouvu s Heinrichem Rothermelem o čerpání vody z dolů ve Staré Hoře (antiquo monte). Rothermel se zavázal na jejich náklady vybudovat řadu zařízení, přičemž nezávisle na letních suchách či zimních mrazech a množství sněhu zajistí dostatek vody k pohonu šesti kol a to zhotovením velkého a snadno vypustitelného příkopu (magno fossato deposito, ac simpliciter praetermisso).


  • autor

    Pepan


Aktualizováno: 15. 06. 2011