Encyklopedie dějin Jihlavy

Kobylky

Kobylky


  • 1544 


  • charakteristika

    Téhož roku se snesl ve Strážnici na velkou louku, která nese na 150 for sena, nesčíslný počet kobylek. Ty sežraly trávu do té míry, že bylo možno skliditi sotva jedinou fůru sena. Odtud se rozdělily na tři díly. Jeden letěl do Rakous, druhý do Slezska, třetí na Moravu; nejprve na Ivančice, odtud druhého dne, totiž v pátek před Vavřincem na Třebíč. Tam sežraly obilí a trávu a lidé je museli odháněti pomocí kotlů a lomozem o železo. Potom se usadily kolem Stonařova a Dlouhé Brtnice, že to vypadalo jako hustá mlha nebo kouř, a to v takové síle, že to zakrylo sluneční zář. Jejich šustění bylo slyšeti pěkně daleko a vzadu na krku měly jakoby mnišské kutny. Odtud letěly dále do Čech. Ty nepochybně oznamovaly saskou válku, která se začala Anno 1546, v níž byl zajat kurfiřt Jan Fridrich.Aktualizováno: 18. 01. 2010