Encyklopedie dějin Jihlavy

Václav Jan Tomášek

  Václav Jan Tomášek


  • * 17.4.1774 Skuteč – † 3.4.1850 Praha


  • nejvýraznější český hudební skladatel předsmetanovské doby, pedagog, představitel pražského hudebního života


  • zajímavé okolnosti

   K jeho žákům patřili mimo jiné J. V. Voříšek a E. Hanslick.


  • vzdělání

   Studovat na gymnáziu v Jihlavě a později i v Praze.


  • dílo

   Autor klavírních skladeb - zejména eklogy, dithyramby a rapsodie, písní (na texty J.W.Goetha, F. Schillera a Rukopisu královédvorského) a chrámové hudby. Složil operu Serafina. Napsal autobiografickou knihu.


  • zaměstnání

   Do 1824 působil jako učitel hudby ve šlechtických rodinách, poté založil vlastní hudební ústav v Praze.


  • poznámky

   Otec, Jakub Tomášek, byl pláteník a vesnický amatérský muzikant. Matka Kateřina pocházela ze Skutče, z tkalcovské rodiny. O základní vzdělání Václava se zasloužili jeho bratři. Antonín Tomášek se stal ve Skutči děkanem a Jakub byl vrchnostenským úředníkem v Praze a v Dolních Rakousích. Hudební vzdělání získával nejdříve od sbormistra a varhaníka Pavla Josefa Wolfa v Chrudimi. Jako chlapec měl krásný alt a zpíval proto v jihlavském klášteře minoritů. Jeho talentu si povšiml hrabě Wallis, který mu umožnil studovat.Aktualizováno: 20. 01. 2010