Encyklopedie dějin Jihlavy

Václav Kosmák

  Václav Kosmák


  • * 5.9.1843 Martínkov – † 15.3.1898 Prosiměřice


  • významný moravský vlastenec, katolický kněz, fejetonista, romanopisec a satirik.


  • zajímavé okolnosti

   Býval označován jako "lidový spisovatel". Proslul svými fejetony a povídkami nazývané "kukátka".v Prosiměřicích. Zde i krátce pochován, ale již 27. dubna 1899 byly jeho ostatky převezeny do Brna a uloženy do hrobu, kde od r.1901 sdílí společný hrob s historikem a ředitelem zemského archivu v Brně Vincencem Brandlem.


  • vzdělání

   Absolvent německého gymnázia v Jihlavě, od r. 1862 studoval bohoslovectví v Brně.


  • dílo

   Jeho literární dílo není znalcům literatury neznámé. Jeho Obrázky z kukátek vyšly ještě v roce 1983 nákladem 9 000 výtisků. Kukátka jsou fejetony či podčárníky a to již samo napovídá, že Kosmákova literární práce souvisela s novinami.


  • zaměstnání

   4. června 1866 vysvěcen na kněze. Jako kněz, později farář, působil v řadě míst Moravy. Jeho kněžským povoláním prolíná činnost buditelská a spisovatelská.


  • poznámky

   Narozen v rodině martínkovského krejčího a kostelníka. Německé prostředí na gymnáziu v Jihlavě ho poněmčovalo, avšak nakonec byla to přece jen Jihlava a tamní majálesy, kde se v něm probudilo vlastenectví. Později ve svých četných povídkách na tato svá studentská léta vzpomíná. Jeho prvním působištěm byly Moravské Budějovice. Byl jedním z prvních členů tamního vlasteneckého spolku Budivoj. Regionální buditelskou práci vykonával se svým přítelem advokátem Eduardem Špatinkou.
   Byl velmi společenský, rád přednášel, zpíval například v české Weiglově kavárně nebo vinárně Josefa a Indry. Často chodil do českých i německých škol a šířil tam úctu k českému národu. Po dvou létech v Moravských Budějovicích působil v Hostimi, Biskupicích a později, v roce 1870, byl administrátorem v Řeznovicích u Ivančic. Zde napsal několik svých úspěšných románů. Protože byl vynikající řečník a vlastenec, byl zván na různá shromáždění. Tak mluvil 17. září 1871 i na obrovském shromáždění v Jevišovicích, které se stalo pilířem národního a hospodářského rozmachu na Znojemsku. Společně s ním, zde vystoupil i buditel a vlastenec notář Jan Vlk ze Znojma. Na manifestaci se sešlo přes 15 000 lidí a zajímavostí je, že se tu poprvé zpívala píseň "Kde domov můj". V roce 1872 byl administrátorem v Moutnicích u Klobouk, v roce 1876 v Borkovanech a poté v Tvarožné. V této době byl literárně velmi pilný a napsal další řadu tolik žádaných knih, které vycházely na tehdejší dobu v pozoruhodných nákladech.
   11. května 1893 opustil Václav Kosmák Tvarožnou a na vlastní žádost byl přeložen do Prosiměřic. V roce 1894 byl jmenován děkanem Znojemským, ale po roce pro vážné onemocnění se úřadu vzdal.


  • autor

   Jaroš


Aktualizováno: 28. 01. 2012