Encyklopedie dějin Jihlavy

Bedřich Václavek

  PhDr. Bedřich Václavek


  • * 10.1.1897 Čáslavice – † 5.3.1943 Osvětim


  • literární vědec, redaktor, knihovník


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Redigoval mj. Studentskou revui, Index, Sociologický časopis. Zapojil se do činnosti brněnského Devětsilu.

  • příčina úmrtí

   umučen v koncentračním táboře


  • bydliště

   V Čáslavicích se nachází rodný dům Bedřicha Václavka, který je evidován jako kulturní památka pod rejstříkovým číslem 23262/7-2592.


  • vzdělání

   1918–1921 FF UK Praha (čeština-němčina),
   1922–1923 univerzita v Berlíně (obor divadelní a literární věda)

  • jiné pocty

   jmenován profesorem novější české literatury na FF MU in memoriam


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   Krátce působil v Brně jako středoškolský profesor a potom jako knihovník Zemské a univerzitní knihovny v Brně a Studijní knihovny v Olomouci.

  • odborné a zájmové organizace

   Ve dvacátých letech byl členem avantgardy sdružené v Devětsilu.
   Stoupenec poetismu, rozpracoval směr socialistického realismu.


  • pojmenováno

   Václavkova Olomouc (odborná konference pořádaná od r. 1960 na FF Univerzity Palackého


  • poznámky

   Zapojen v protinacistickém odboji v Brně (Národní výbor, KSČ), v dubnu 1940 odešel do Prahy, kde žil pod jménem František Hrdina.


  • obrazy

   img0006.jpg

   img0007.jpgAktualizováno: 20. 01. 2010

Bedřich Václavek. AMB foto, XVIIIa, inv. č. 399.