Encyklopedie dějin Jihlavy

hřbitov: Hřbitov u kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě

Hřbitov u kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě


 • hřbitov u kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě


 • zrušené pohřebiště


 • existence

  hřbitov již neexistuje


 • popis

  Dnes zrušený hřbitov obklopoval kostel sv. Jakuba Většího na Jakubském náměstí v historickém centru Jihlavy. Časově náročný záchranný archeologický výzkum byl prováděn v několika fázích a etapách od podzimu 2005 a byl ukončen vyhodnocením nálezů v roce 2007. Během terénní části výzkumu se podařilo získat velké množství poznatků o nejstarším osídlení Jihlavy v prostoru dnešního Jakubského náměstí. Nejstarší sídelní aktivity můžeme spojit s dobou zakládání města kolem poloviny 13. století. Časově navazuje městský hřbitov, který byl založen nejpozději ve čtrnáctém století a fungoval až do definitivního zákazu pohřbívání za vlády Josefa II. ve století osmnáctém. Zvláště cenné jsou antropologické rozbory místní novověké populace, které dosud nebyly v Jihlavě prováděny. Kromě toho výzkum přinesl řadu poznatků o pohřebním ritu a materiální kultuře jihlavských měšťanů.


 • autor

  Zimola


Aktualizováno: 23. 12. 2012