Encyklopedie dějin Jihlavy

kašna: kašny

kašny


  • kašny


  • autor

    sochař Václav Prchal

  • popis

    Předchozí kašny, které stály na náměstí, byly malé a velmi zchátralé. Nový magistrát proto rozhodl postavit dvě nové velké kamenné kašny, které by byly ozdobou krásného velikého náměstí. Byl vzat na radu zde bydlící velmi zručný sochař Václav Prchal, který se nabídl, že magistrátu předloží návrh na dvě monumentální kašny. Návrh došel všeobecného souhlasu, byl přijat zástupci obce a k jeho provedení bylo získáno také povolení c. k. zemských míst. Protože pak zvláštní komisí k tomu ustanovenou byla na náměstí zvolena vhodná místa, na nichž měly být tyto kašny postaveny, bylo se stavbou ihned započato. Vznikly tak dvě krásné barokní kašny, na dolním náměstí to je kašna se sochou bohyně Amfitrité a na horním náměstí kašnu zdobí socha Neptuna. Kolem kašen je zachovalé původní dláždění. Spolu s kašnami bylo budováno důmyslné potrubí pro přívod vody, která sloužila měšťanům. V zimě byly kašny zakryty dřevěnými prkny.Aktualizováno: 20. 01. 2010