Encyklopedie dějin Jihlavy

NK 150: Náhrobník, Elisabetha Magdalena WEINERIN

Náhrobník, Elisabetha Magdalena WEINERIN


 • náhrobník


 • kultura

  novověk 2 (1 650 - současnost)

 • lokalita

  Jakubské náměstí - Jakubské náměstí - Kostel sv. Jakuba Většího, Jakubské náměstí, Jihlava, 2008

 • výzkum

  2008: Jihlava, Jakubské náměstí, kostel sv. Jakuba Většího, obnova podlahy v interieru


 • předmět

  náhrobník

 • materiál

  kámen


 • popis nálezu

  NK 150
  Marzy :  No. 52/hřbitov
  jméno :  Elisabetha Magdalena WEINERIN (Weinerová)
  rozměr :  87 x 175
  materiál :  žula
  popis :  Obdélníková deska. Na přední straně v rytém rámu v celé ploše rytý třináctiřádkový nápis (9+ 4), v dolní třetině ryté
  iniciály E:M:W.
  text : 
  HIR RUHET
  DIE WOHL EDLE EHR UND
  TUGENTSAME FRAU ELISA
  BETHA MAGDALENA WEIN
  ERIN GEBOHRNE STARITZERIN
  BÜRGERLICHE APATHECKERIN
  IST IN HERRN ENTSCHLAFFEN 17
  40 DN 19 SEPTEMBRS IHRES
  ALTERS 37 JAHR

  ELISABETHA GENIESSE NUN
  ALDORTEN DIE EWIGE RUEHE
  UND SEELIGKEIT DURCH DIE BARM
  HERTZIGKEIT GOTTES. AMEN
  překlad :  Zde odpočívá vysoce urozená a počestná městská lékárnice paní Elizabeth Magdalena Weinerová rozená
  Staritzerová. Zesnula v Pánu 19. září 1740 ve stáří 37 let.
  Elisabetho, odpočívej nyní z Božího milosrdenství ve věčném pokoji a blaženosti. Amen.
  pozn. :  náhrobník býval na svatojakubském hřbitově u jižní strany venkovní zdi jako předposlední v řadě hrobů před posledním (nárožním) opěrákem. V r. 1789 byl přenesen do kostela a zde vložen do dlažby.


 • obrazy

  img0493.jpg

  img0494.jpg


 • autor

  Jaroš


Aktualizováno: 23. 12. 2012

NK 150, foto: Lajtkepová, 2008.