Encyklopedie dějin Jihlavy

NK 84: Náhrobník, Justina RIESENFELDERIN v. Riesenfeld

Náhrobník, Justina RIESENFELDERIN v. Riesenfeld


 • náhrobník


 • kultura

  novověk 1 (1 500 - 1 650 AD)

 • lokalita

  Jakubské náměstí - Jakubské náměstí - Kostel sv. Jakuba Většího, Jakubské náměstí, Jihlava, 2008

 • výzkum

  2008: Jihlava, Jakubské náměstí, kostel sv. Jakuba Většího, obnova podlahy v interieru


 • předmět

  náhrobník

 • materiál

  kámen


 • popis nálezu

  NK 84
  Marzy :  No. 88
  jméno :  Justina RIESENFELDERIN v. Risenfeld (Riesenfelderová)
  rozměr :  96 x 178 cm
  materiál :  žula
  popis :  Obdélníková deska, přední strana s rámem. V horní polovině ve vnitřním rámu obdélníková plocha s rytým nečitelným dvanáctiřádkovým nápisem. V dolní polovině v kruhovém rámu reliéfně znak.
  text :  (rekonstrukce podle Marzyho)
  ANNO 1615 DEN 16. FEBRUARI
  IST IN GOTT SEELIG ENTSCHLAFFEN
  DIE EDLE, EHR UND TUGENDSAME
  FRAU JUSTNA, EINE GEBOHREN …..
  VON PILGRAM. IHRES ALTERS 55
  JAHREN ….
  DAS EDL …. RIESENFELD….
  ………..
  překlad :  16. února léta Páně 1615 zesnula v Pánu ve stáří 55 let urozená, počestná a milostivá paní Justina, rozená z Pilgramerů. …..urozený..........Riesenfeld
  Prosopografie :
  V r. 1540 přišel do Jihlavy ze severočeského Mostu Jan Riesenfelder (otec Jan, matka Klára). Zde získal od Jana Freislebena na Velkém náměstí hostinec U Divého muže (+ 28. 7.1584, žena Sofie, dcera Ondřeje Wolfa). Syn Nikodém (1548 - 13. 9.1624) byl sladovník.1. žena Anna roz. Kramerová-vdova po Ondřeji Schützenovi, 2. žena Zuzana-dcera Mathiase Hadmera z Greiffenbergu. S Annou měl syna Lukáše (18. 10. 1574 - 9. 10. 1583) se Zuzanou měl 8 dětí: Alžběta, Lukáš, Alžběta, Marta, Pavel, Anna, Daniel, Rozina. Šest z nich i matka a otec zemřeli v září 1624 při morové epidemii. Syn Lukáš (při biřmování přijal druhé jméno Adalbert-Vojtěch) přežil a v dospělosti mu bohatství zajistilo postavení mezi městskou elitou. Především v době protireformace získal významné postavení ve správě města. Lukáš Vojtěch byl sladovníkem (13. 3. 1605 - 3. 11. 1665, žena Eliška roz. Skalková ze Sitzenhofu, děti : František, Jan Jiří a Marta – viz náhrobník NK 120; 1641 primátor, 1663 – 1665 královský rychtář). 26. 9 1634 získal šlechtictví a predikát v. Riesenfeld, což mu bylo 12. 10. 1642 potvrzeno císařem včetně polepšení znaku. Z dalších Riesenfeldů jmenujme alespoň Ludvíka Augustina (1. žena Anna Vočická, 2. žena Anna Pavlína roz. Gosková ze Sachsenthalu, děti: Dorota, Anna Regina, Anna Pavlína a Rozína, 10 let radní, 1674 – 1703 královský rychtář, + 18. 7. 1703). Výše uvedená Justina byla dcerou Otmara Pilgramera. Provdala se za sladovníka Ondřeje Riesenfeldera z Riesenfeldu. Měli dům v Tkalcovské, dnes Havířské ul. Justina přežila svého manžela o měsíc, protože Ondřej zemřel 19. 1. 1615.
  Znak (1634): V červeném štítu na zeleném trojvrší černá orlice se zlatou korunou, která drží v pravém pařátu kosmo šíp. Na trojvrší je položená zlatá osmicípá hvězda. Na horním okraji štítu položená otevřená přilba s červenostříbrnou točenicí, v klenotu znaková figura. Přikryvadla červená a stříbrná. Znak (1642): čtvrcený štít. V 1. a 4. zlatém poli poloviční černý orel od středu, 2. a 3. pole modré se stříbrným břevnem. V modrých pruzích šipka se železným hrotem a červenostříbrnými křidélky vpravo. Na horním okraji štítu položená otevřená korunovaná přilba. V klenotu zelené trojvrší, na něm zlatě korunovaná černá orlice držící v pařátech šipku. Přikryvadla vpravo zlatá a černá, vlevo stříbrná a modrá.


 • obrazy

  img0391.jpg img0392.jpg


 • prameny, literatura


 • autor

  Jaroš


Aktualizováno: 23. 12. 2012

NK 84, foto: Lajtkepová, 2008.