Encyklopedie dějin Jihlavy

NK 73: Náhrobník, Henrico HULSMAN , Ioanni ROCHLEDER

Náhrobník, Henrico HULSMAN , Ioanni ROCHLEDER


 • náhrobník


 • kultura

  novověk 1 (1 500 - 1 650 AD)

 • lokalita

  Jakubské náměstí - Jakubské náměstí - Kostel sv. Jakuba Většího, Jakubské náměstí, Jihlava, 2008

 • výzkum

  2008: Jihlava, Jakubské náměstí, kostel sv. Jakuba Většího, obnova podlahy v interieru


 • předmět

  náhrobník

 • materiál

  kámen


 • popis nálezu

  NK 73
  Marzy :  No. 1
  jméno :  Henrico HULSMAN , Ioanni ROCHLEDER
  rozměr :  70 x 120 cm
  materiál :  žula
  popis :  Obdélníková deska, přední strana bez rámu. V ploše rytý čtrnáctiřádkový nápis. V dolní čtvrtině rytý tlapatý kříž, po stranách dělený letopočet MDC - XXXIV
  text : 
  P . P
  RELIGIOSIS
  ORD. PRAEMON. CANON.
  MONRI STRAHOV. PROF.
  P. HENRICO HVLSMAN
  P. IOANNI ROCHLEDER
  HVIVS CIVITATIS
  FIDELIB. ANIMAR. PASTOR.
  QVORVM ISTE PRIDIE
  ALTER CALEN. MARTI
  PIE OBIIT
  HIC SIMVL SEPVLTI.
  DIE III. MARTII
  ORATE PRO IIS
  MDC † XXXIV
  překlad :  Důstojným otcům úctyhodného řádu premonstrátského kanonie Strahovského kláštera P. Henrico Hulsmanovi a P. Janu Rochlederovi (Rohilderovi), věrným pastýřům duší tohoto města, z nichž první o kalendách březnových a druhý předcházejícího dne blaženě zesnuli. Zde byli společně pochováni dne 3. března 1634. Modlete se za ně.
  Prosopografie :
  Jindřich Hulsmann se narodil ve vestfálském městě Wildbach. Vstoupil do premonstratského řádu a stal se profesorem na Strahově. V době třicetileté války, v letech 1630 – 1634, byl farářem v Jihlavě, kde zemřel 1. března 1634 na mor. Jan Rochleder působil v Jihlavě jako kaplan a kazatel ve stejných letech. Narodil se v Dánsku a také on přišel do Jihlavy jako profesor strahovské kanonie. Zemřel na mor 27. února 1634 (ve farní kronice je údaj, že oba zemřeli ve stejný den, a to 29. února. Oba byli společně pochováni 3. března 1634 do krypty před prvním stupněm kněžiště).


 • obrazy

  img0375.jpg img0376.jpg


 • prameny, literatura


 • autor

  Jaroš


Aktualizováno: 23. 12. 2012

NK 73, foto: Lajtkepová, 2008.