Encyklopedie dějin Jihlavy

NK 67: Náhrobník, Martin Joseph LEYPOLDT

Náhrobník, Martin Joseph LEYPOLDT


 • náhrobník


 • kultura

  novověk 2 (1 650 - současnost)

 • lokalita

  Jakubské náměstí - Jakubské náměstí - Kostel sv. Jakuba Většího, Jakubské náměstí, Jihlava, 2008

 • výzkum

  2008: Jihlava, Jakubské náměstí, kostel sv. Jakuba Většího, obnova podlahy v interieru


 • předmět

  náhrobník

 • materiál

  kámen


 • popis nálezu

  NK 67
  Marzy :  No. 60
  jméno :  Martin Joseph LEYPOLDT
  rozměr :  110 x 183 cm
  materiál :  žula
  popis :  Obdélníková deska. Na přední straně rytý rám. V horních třech čtvrtinách plochy rytý dvanáctiřádkový nápis. Dole v osmiboké sníženině reliéfně orámovaný oválný štít, v něm stojící lev vlevo. Na horním okraji položená otevřená korunovaná přilba, v klenotu pelikán s mláďaty, po stranách přikryvadla. Vpravo dole desky rytá lebka a zkřížené hnáty.
  text : 
  HIER RUHET
  DER WOHL EDLGESTRENGE HOCH GE
  SEHRTE HERR MARTIN JOSEPH LEY
  POLDT I.U.C. UND BEŸ DISER KÖNIGL.
  KREIß STAD IGLAU 36. JAHR ALS
  SYNDICVS, PRIMATOR UND WOHL
  MERITIRTER KÖNIGL. RICHTER. IST
  SEELIG IN DEN HERN ENTSCHLAFFEN
  DEN 18. NOVEMBER, AO 1733,
  SEINES ALTERS 73 JAHR.
  ANDÄCHTIGER LESER SAGE DAR ZU,
  GOTT GEBE IHME DIE EWIGE RUHE.
  překlad :  Zde odpočívá veleurozený vysoce vážený pan MARTIN Josef Leupold , kandidát práv a v královském městě Jihlavě 36 roků syndikus, primátor a velezasloužilý královský rychtář. Zesnul v Pánu 18. listopadu 1733 ve stáří 73 let. Zbožný čtenáři, přimluv se, ať Bůh mu dopřeje věčný klid.
  Prosopografie :
  Leupoldové byla stará jihlavská rodina, nejstarším doloženým je v r. 1404 Jan, většinou byli soukeníky. Od 15. stol. patřili Leupoldové mezi nejvlivnější osobnosti města. Z nejvýznamnějších osobností: 1482 Martin, 39 let radní, 1516 primátor, v r. 1482 získal erbovnictví a predikát „z Löwenthalu“.1500 Lukáš, 21 roků radní a primátor města, v r. 1517 vítal jménem Jihlavy Ferdinanda I. při jeho pobytu v Jihlavě. Jan (1526-1584) absolvent wittemberské univerzity, 30 let radní , od r. 1521 primátor, v letech 1562 a 1566 městský rychtář, v r. 1583 získává šlechtictví. Martin (1556-1624), jedna z nejvýznamnějších postav jihlavské historie, po studiích ve Wittemberku a Praze se stal městským písařem, autor nejdůležitější jihlavské kroniky, v době stavovského povstání člen moravského zemského direktoria. Uvedený Martin Josef (1660-1773) byl doktor práv, radní, v letech 1724-1734 královský rychtář, 36 let městský písař. Jedna větev Leupoldů žila v Nové Říši. Zmiňme se ještě o Petru Arnoštovi, v r. 1833 první jihlavský knihkupec, v letech 1850-1857 starosta města, autor pro Jihlavu důležitého třídílného historického díla Memorabilien Buch.
  Znak Leupoldů z Löwenthalu: Modrý štít. V dolní polovině stříbrná kvádrovaná zeď se třemi stínkami se střílnami. Ve spodní části zdi uprostřed otevřená brána. Na zdi jsou položeny dvě a v bráně jedna zlatá lví hlava. Na horním okraji štítu položená korunovaná kolčí přilba. V klenotu vynikají tři pštrosí pera: zlaté, stříbrné a modré. Přikryvadla vpravo modrá a zlatá, vlevo modrá a stříbrná.


 • obrazy

  img0363.jpg img0364.jpg


 • prameny, literatura


 • autor

  Jaroš


Aktualizováno: 23. 12. 2012

NK 67, foto: Lajtkepová, 2008.