Encyklopedie dějin Jihlavy

NK 51: Náhrobník, Paulus REINDLER v. Reindlersberg

Náhrobník, Paulus REINDLER v. Reindlersberg


 • náhrobek


 • kultura

  novověk 1 (1 500 - 1 650 AD)

 • lokalita

  Jakubské náměstí - Jakubské náměstí - Kostel sv. Jakuba Většího, Jakubské náměstí, Jihlava, 2008

 • výzkum

  2008: Jihlava, Jakubské náměstí, kostel sv. Jakuba Většího, obnova podlahy v interieru


 • předmět

  náhrobek

 • materiál

  kámen


 • popis nálezu

  NK 51
  Marzy :  No. 144
  jméno :  Paulus REINDLER v. Reindlersberg
  rozměr :  98 x 174 cm
  materiál :  žula
  popis :  Obdélníková deska, na přední straně v širokém rytém rámu v horní polovině rytě orámovaná plocha s rytým jedenáctiřádkovým (?) částečně čitelným nápisem. Pravá část plochy poškozená. V dolní polovině téměř nečitelný znak.
  text :  (částečně rekonstruováno)
  ANNO DOMINI 1620 DEN
  29 MARTII IST IN GOTT SEEL
  ENTSCHLAFFEN DER EDLE U.
  VESTE H. PAULUS REINDLER V. REIN
  DLERSBERG WEILAND GEWESENER
  ELTISTEN DES LÖBLICHE GEWERBS
  DER MELTZER. SEINE ALTERS …
  LIGT ALHIER BEGRABEN. GOTT VERLEIHE
  SAMBT ALLEN AUSERWEHLTEN AM
  JUNGSTEN TAG EINE FRÖLICHE
  AVFFERSTEHUNG ZUM EWIG LEBEN. AMEN
  překlad :  29. března léta Páně 1620 zesnul v Pánu urozený a moudrý pan Pavel Reindler z Reindlesberku, dříve starší slovutného cechu sladovníků, ve věku .. Zde je pochován. Bože, dej všem vyvoleným při posledním soudu radostné zmrtvýchvstání k věčnému životu. Amen.
  Prosopografie :
  Reindlerové byla stará jihlavská rodina. Prvním známým byl pekař Reyndlinus uváděný k r. 1362. Některé větve početné rodiny patřily v následujících dvou stoletích mezi městskou elitu, jak je patrné z jejich pozemkové držby i funkcí v městské samosprávě. Většinou byli soukeníky nebo sladovníky. Např. v r. 1425 vlastní Jan dům v Saské, dnešní Benešově.ul, 1499 Jakub má dům v Křížové ul., 1516 se uvádí Mgr. Jan, 1520 Marek, majitel domu v Husově ul., který je 1528 radním a v r. 1537 rychtářem. V r. 1552 se připomíná Vavřinec (1564-67 českým písařem), který spolu s bratrem Matyášem získal 31. 5. 1564 erbovnictví a predikát „z Reindlersberka“. Matyáš byl radní a sladovník, který měl dům na Dolním nám., pivovar se sladovnou v dominikánském areálu a velký dvůr u Kněžského rybníka zvaný Reindlerhof. S ženou Dorotou (dcera Jakuba Lídla z Lídlova) měl šest dětí, + 25. 2. 1603 jako 63letý. Uváděný Pavel (Paul, Paulus) byl syn výše zmíněného Matyáše. Byl sladovníkem, 15 let radním a seniorem sladovnického cechu. S ženou Zuzanou měl děti Jana, Pavla, Andreu, Annu, Elišku, Tobiáše a Marka. Jan v r. 1642 statek Reindlerhof prodal za 1700 kop grošů. Na východní venkovní zdi svatojakubského chrámu je umístěn náhrobník Anny Reindlerové, rozené Lídlové z Lídlova, zemřelé 22.4.1609, se znakem Lídlů z Lídlova. Vedle je náhrobník Pavla Petra Reindlera z Reindlersberku zemřelého 9.3.1661 s dobře zachovaným rodinným znakem. Znak: Polcený štít. Pravá polovina dělená, v horním stříbrném dílu je červený ježek vpravo, v dolním zlatém dílu stojí na zeleném trojvrší černý rendlík s třemi nožkami. V levé zlaté polovině jsou dvě kosmá stříbrná břevna. Na horním okraji štítu je položená otevřená přilba s modro-zlato-červeno-stříbrnou točenicí, v klenotu červený ježek. Přikryvadla vpravo zlatá a modrá, vlevo stříbrná a modrá.


 • obrazy

  img0342.jpg img0343.jpg


 • prameny, literatura


 • autor

  Jaroš


Aktualizováno: 23. 12. 2012

NK 51, foto: Lajtkepová, 2008.