Encyklopedie dějin Jihlavy

NK 47: Náhrobník, Wolf GLENTCK v. Schaibenberg

Náhrobník, Wolf GLENTCK v. Schaibenberg


 • náhrobník


 • kultura

  novověk 1 (1 500 - 1 650 AD)

 • lokalita

  Jakubské náměstí - Jakubské náměstí - Kostel sv. Jakuba Většího, Jakubské náměstí, Jihlava, 2008

 • výzkum

  2008: Jihlava, Jakubské náměstí, kostel sv. Jakuba Většího, obnova podlahy v interieru


 • předmět

  náhrobník

 • materiál

  kámen


 • popis nálezu

  NK 47
  Marzy :  No. 150
  jméno :  Wolf GLENTCK von Schaibenberg
  rozměr :  62 x 65 cm
  materiál :  slivenecký mramor (jemnozrnný růžovočervený nemetamorfovaný vápenec devonského stáří)
  popis :  Obdélníková deska (původně epitaf ?) s rámem. Pravý okraj a pravý dolní roh chybí. V celé ploše přední strany částečně čitelný rytý sedmiřádkový nápis. Bez dalšího dekoru.
  text : 
  IM 1571 JAR DEN 17. …….……..…….
  IST IN GOTT SELIGLICH ENT…….….
  ERBAR UND TUGENSAM H…….….…
  WOLFF GLENTCH VON SCHAIB….….
  WELICHER DA BEGRABEN LIGH……..
  IM EIN FROLICHE AUFER(STEHUNG)..
  JESUM UNSERN HAILAN……….……..
  překlad :  17. …1571 skonal v Pánu … milostivý a počestný (pan)… Volf Glenk ze Scheib(enberka) … který zde leží pochován …mu radostné (vzkříšení)….Ježíše. našeho Spasitele …
  Prosopografie :
  Glenkové ze Scheibenberka (také Glenck, Glenckh, Glentck) patřili především v 16. století mezi významné jihlavské novoštítné rodiny. Uvedený Wolfgang (+ 1571) byl kloboučník. Žena Markéta, děti: Mikuláš, Rosina, Dorota, Astra, Wolfgang ml., Regina a Ondřej. Posledně jmenovaný Ondřej (+ 2.3.1571) byl 17 let radním, žena: Juliana (dcera Mgr. Jana Pauspertla). 1545 získal louku a les v dnešní Zborné, dále vlastnil statek u Starých Hor. Mikuláš, který v r. 1575 žil ve Znojmě, proslul svou půjčkou 3000 tolarů císaři Maxmiliánovi II. Z dalších Glenků uveďme alespoň Matyáše (+ 9.6.1618), 29 let radní, 1603 správce městských statků ve Stonařově a 1611-1614 městský rychtář. Žena Kateřina (dcera Jiřího Schmilauera), dcera Juliana. Jiný Glenk, Jiří, byl v r. 1649 odsouzen za spolupráci s okupační švédskou posádkou Jihlavy ke ztrátě majetku a vyhnání ze země (po uzavření vestfálského míru však byl amnestován).
  Znak: Dělený štít.V horní modré polovině stříbrná šesticípá hvězda, v dolní polovině stříbrná kvádrovaná zeď se třemi stínkami. Před zdí rostoucí muž v červeném kabátě se stříbrným opaskem, na hlavě má červenou čepici. V pravé ruce drží zlatý buzikan přikloněný k hlavě. Na horním okraji štítu položena kolčí přílba, v klenotu buvolí rohy. Pravý roh modrý, levý stříbrný. Mezi rohy stříbrná šesticípá hvězda. Přikryvadla modrostříbrná. Zisk erbovnictví není známý.


 • obrazy

  img0335.jpg img0336.jpg


 • prameny, literatura


 • autor

  Jaroš


Aktualizováno: 23. 12. 2012

NK 47, foto: Lajtkepová, 2008.