Encyklopedie dějin Jihlavy

NK 46: Náhrobník, Judith STUBICKIN

Náhrobník, Judith STUBICKIN


 • náhrobník


 • kultura

  novověk 1 (1 500 - 1 650 AD)

 • lokalita

  Jakubské náměstí - Jakubské náměstí - Kostel sv. Jakuba Většího, Jakubské náměstí, Jihlava, 2008

 • výzkum

  2008: Jihlava, Jakubské náměstí, kostel sv. Jakuba Většího, obnova podlahy v interieru


 • předmět

  náhrobník

 • materiál

  kámen


 • popis nálezu

  NK 46
  Marzy :  No. 136
  jméno :  Judith STUBICKIN (Štubiková)
  rozměr :  89 x 175 cm
  materiál :  žula
  popis :  Obdélníková deska, přední strana bez rámu. V horní třetině přední strany rytý osmiřádkový, jen částečně čitelný nápis V dolní části osekaná kartuše.
  text :  (částečně rekonstruováno)
  ANNO 1619 DEN 13 MARTY IST IN
  GOTT SELIGLICH ENTSCHLAFFEN DIE TUGEND
  SAME FRAV JUDITH EINGEBORNE SCHINA
  BITZ EHRENVESTEN UND WOLVEI
  SEN HERRN JOACHIM STUBICK VON KÖNIG
  STEIN LIEBTE HAUSFRAW. GOTT VERLEYH
  SIE UND UNS ALLEN AM JUNGSTEN TAG EIN
  FROLICHE AUFFERSTEHUNG. AMEN.
  překlad :  13. března 1619 blaženě skonala počestná paní Judita, rozená Schinabitzová, čestného a velemoudrého pana Jáchyma Štubika z Königsteinu milovaná žena. Bože, dej jí i nám všem při posledním soudu radostné zmrtvýchvstání.
  Prosopografie :
  Štubikové byla původně bohatá jihlavská sladovnická rodina, na konci 16. a na začátku 17. století některé dokonce najdeme mezi důlními podnikateli. Většinou zastávali místa radních, jako zástupci Jihlavy se řada z nich zúčastnila významných politických i obchodních jednání té doby. Ve městě měli značné nemovité majetky (domy, sladovny) apod. Nejstarším známým je sladovník Jan uváděný v r. 1465 jako držitel domu v ulici „Za Eberhartlem" (jz. roh dnešní Benešovy a Palackého). V r. 1543 studoval ve Vídni jiný Jan, doktor medicíny, který se stal v r. 1562 lékařem a 1571 městským fyzikem v Jihlavě. 18. 8. 1562 získal spolu s bratry Vavřincem, Řehořem a Matyášem šlechtictví a predikát. Posledně jmenovaný Matyáš (+ 8. 5. 1605), bohatý soukeník a kloboučník, byl 10 roků radním. Vlastnil kromě dalších domů také velký hostinec na Horním náměstí (v s. části dnešního Masarykova nám.). V r. 1601 koupil panství Větrný Jeníkov a v témže roce získal se syny Jiřím, Tobiášem, Bedřichem a Samuelem český inkolát. Na náhrobníku uváděná Judita (+ 13. 3.1619), dcera Baltazara Šenovce, byla manželkou Jáchyma Štubika (+ 30. 9. 1625), obchodníka a 26 let radního. Vlastnili dům na v. straně Dolního nám. (dnes j. část Masarykova nám.). Od druhé poloviny 17. století již žili Štubikové mimo Jihlavu.
  Znak: Ve stříbrném štítu vyrůstá ze zeleného trojvrší v patě rostlina (šťovík) s pěti zelenými špičatými listy a třemi hnědými květy. Na horním okraji štítu položená korunovaná otevřená přilba. V klenotu knížecí čapka. Barvy neznámé. Se ziskem panského a později hraběcího stavu byl znak polepšován.


 • obrazy

  img0332.jpg img0333.jpg


 • prameny, literatura


 • autor

  Jaroš


Aktualizováno: 23. 12. 2012

NK 46, foto: Lajtkepová, 2008.