Encyklopedie dějin Jihlavy

NK 31: Náhrobník, Estera SCHMILAUERIN

Náhrobník, Estera SCHMILAUERIN


 • náhrobník


 • kultura

  novověk 1 (1 500 - 1 650 AD)

 • lokalita

  Jakubské náměstí - Jakubské náměstí - Kostel sv. Jakuba Většího, Jakubské náměstí, Jihlava, 2008

 • výzkum

  2008: Jihlava, Jakubské náměstí, kostel sv. Jakuba Většího, obnova podlahy v interieru


 • předmět

  náhrobník

 • materiál

  kámen


 • popis nálezu

  NK 31
  Marzy :  No. 141
  jméno :  Estera SCHMILAUERIN (Šmilauerová)
  rozměr :  77 x 182 cm
  materiál :  žula (jemnozrnný dvojslídný granit typu Bílý Kámen)
  popis :  Obdélníková deska s úzkým rámem. V horní polovině přední strany obdélníková plocha s negativním dvanáctiřádkovým nápisem (téměř nečitelným. Okolo plastický rozvilinový rám. V dolní polovině v reliéfním věnci reliéfně znak rodiny v. Albrecht.
  text :  (částečná rekonstrukce podle Marzyho)
  ANNO 1614 DEN 23. MAII
  IST IN GOTT SELIGLICH ENTSCHLAFEN
  DIE EDLE EHREN TUGENDSAME
  FRAU ESTHERA SCHMILAUERIN
  GEBOHRNE ALBRECHTIN V…
  DES EDLEN EHRENVESTEN
  WOLVESTEN HERRN BARTHL
  ME SCHMILAUERS VON SCHMI
  LAU LIEBSTGEVEHRENE HAUSFRAU
  DER GOTT IHM U. UNS ALLE EINE
  FROLICHE AUFERSTEHUNG VER
  LEIHEN UND GEBEN WOLLE. AMEN
  překlad :  23. května 1614 blaženě zesnula v Pánu urozená, vážená a počestná paní Estera Schmilauerová rozená Albrechtová, milovaná žena urozeného, počestného a velemoudrého pana Bartoloměje Schmilauera ze Smilova. Bože,dej jí i nám všem radostné zmrtvýchvstání.
  Prosopografie :
  Schmilauerové (Šmilauerové) byla stará sladovnická rodina v Jihlavě. Už k r. 1458 se uvádí sladovník Prokop. Z dalších uveďme alespoň Petra, který měl dům v Křížové ul. a sladovnu v Růžové (dnes Husova). S ženou Margaretou měl děti Jana a Petra. V r. 1546 koupil od Augustina Macka z Čížova Čížov, Cerekvičku a Popice, které se ziskem prodal v r. 1558 městu Jihlavě. Jiný sladovník, Augustin, byl třicet let radním, 12. 1. 1572 získal spolu s bratrem Jiřím a strýcem Janem erbovnictví a predikát v. Schmilau (ze Smilova). Byl dvakrát ženat a s manželkami Annou a Kateřinou měl děti Bartoloměje, Jana, Davida, Kateřinu, Annu, Dorotu a Matyáše. Jeho dům na Horním nám. (dnes Masarykovo nám. 4) má na svém portálu letopočet 1568 a v pravém rohu jeho merku s monogramem A S. Znak a predikát byl potvrzen 9. 5. 1582 Janovi, jeho bratranci Jiřímu a synovcům Bartoloměji, Janovi a Davidovi. Jeho epitaf je umístěn na vnitřní zdi pravé lodi kostela sv. Jakuba. Snad nejvýznamnějším jihlavským Schmilauerem byl Petr (15. 9. 1575 – 25. 3. 1637), doktor mediciny a jeden z nejvzdělanějších Jihlavanů své doby. Po studiích ve Frankfurtu n.O., Vitenberku (Wittenberg), Jeně, Štrasburku a Basileji se vrátil do Jihlavy, kde působil jako lékař. Kromě domu na Horním nám. vlastnil značné majetky na předměstích. V r. 1620 konvertoval ke katolictví. Zemřel bezdětný a veškeré bohatství odkázal jihlavským jezuitům včetně své bohaté knihovny. Pamětní deska s jeho znakem je dodnes na noze kazatelny v jihlavském kostele sv. Ignáce. Na náhrobníku vzpomenutý Bartoloměj byl obchodníkem a třicet let radním. S Reginou (dcera Baltazara Šenovce z Ungerswertu) neměl děti, s druhou ženou Ester, rozenou Albrechtovou, měl syna Augustina. Zemřel 21. 12. 1622.
  Znak: Ve zlatém štítu v dolní polovině stříbrná zeď s třemi stínkami. Na zdi černý kohout stojící na jedné noze vpravo, s červeným hřebínkem a lalokem, druhou zvednutou nohou přidržuje oštěp položený přes rameno. Na horním okraji štítu položená otevřená přilba s červenostříbrnou točenicí, v klenotu znaková figura. Přikryvadla zlatá a černá.
  Albrechtové patřili od druhé poloviny 16. století k vlivným jihlavským erbovním rodinám. Řada z nich působila v městské radě, další podnikali v dolování stříbra atd. První se uvádí v r. 1571 Jakub, který byl 41 radním, zemřel jako 77letý 18. 7. 1616. V r. 1573 se připomíná Matyáš, purkmistr a horní písař, měl za ženu Martu, vdovu po Václavu Schmilauerovi. Pod jeho vedením se ustavilo v r. 1580 v Jihlavě kverkovské bratrstvo, které těžilo na rančířovské jámě Albrecht. Přestože spolek měl už od počátku finanční problémy, ještě v r. 1596 postavil v rančířovské křivině novou huť. Po Matyášově smrti v r. 1600 zůstal důlní majetek značně zadlužený, s čímž se vdova dlouho a těžko vyrovnávala. Jiný Albrecht, Jan, byl 11 let radním, zemřel 16. 6. 1646. Jeho syn Michal byl také 11 let radním, 1657 se uvádí ve Znojmě, ale ještě v březnu 1686 prodává v Jihlavě statek Sparrwald. Zemřel 19. 7. 1698. Jeho bratr Matyáš byl 24 roků členem jihlavské městské rady, zemřel jako 64letý 19. 6. 1699. Není známo, kdo z nich získal erbovnictví nebo šlechtictví. Na náhrobníku uvedená Ester byla dcerou Jakuba Albrechta. Poprvé byla provdaná za Jindřicha Richtera z Ryzenska, po jeho smrti se stala ženou Bartoloměje Schmilauera ze Smilova. Znak: Dělený štít. V horní polovině vpravo kráčející lev se zdviženým ocasem, v dolní polovině tři kosmá břevna. Na horním okraji štítu položená kolčí přilba s točenicí, v klenotu dva buvolí rohy. Barvy nejsou známé.


 • obrazy

  img0307.jpg img0308.jpg


 • prameny, literatura


 • autor

  Jaroš


Aktualizováno: 23. 12. 2012

NK 31, foto: Lajtkepová, 2008.