Encyklopedie dějin Jihlavy

NK 20: Náhrobník, Marie GOSKIN

Náhrobník, Marie GOSKIN


 • náhrobník


 • kultura

  novověk 2 (1 650 - současnost)

 • lokalita

  Jakubské náměstí - Jakubské náměstí - Kostel sv. Jakuba Většího, Jakubské náměstí, Jihlava, 2008

 • výzkum

  2008: Jihlava, Jakubské náměstí, kostel sv. Jakuba Většího, obnova podlahy v interieru


 • předmět

  náhrobník

 • materiál

  kámen


 • popis nálezu

  NK 20
  Marzy :  No. 152
  jméno :  Marie GOSKIN (Gosková)
  rozměr :  81 x 162 cm
  materiál :  žula
  popis :  Obdélníková deska s užším rytým rámem a rytým vodorovným dělením přední plochy. V horní části rytý nečitelný víceřádkový nápis, v dolní části reliéfně nečitelný znak (tvarovaný štít, otevřená přilba, v klenotu buvolí rohy, přikryvadla).
  text :  (rekonstrukce podle Marzyho)
  ANNO 1653 DEN 27. SEPTEMBRIS
  IST IN GOTT SEELIG ENTSCHLAFFEN
  DIE EDLE EHREN TUGENDSAME FR.
  MARIE GOSKIN, EINE GEBOHREN
  FABERIN, EDLEHVESTEN VER
  SICHTIGEN UND WOHLWEISEN
  H. MARTIN CRISPIN GOSKO V. SACH
  SENTHAL RATHS VERWANTEN UND
  VORNEHMER HANDELSMAN IN
  IGLAU LIEBSTGEWESENE HAUSFRAU
  IHRES ALTERS 40 JAHR. RUHET
  ALLDA DERESELBEN GOTT
  GNÄDIG SEYN WÖLLE. AMEN
  překlad :  27. září 1653 blaženě usnula v Pánu ve stáří 40 let urozená a velepočestná paní Marie Gosková rozená
  Faberová, milovaná žena urozeného a velemoudrého Martina Kryšpína Goska ze Sachsenthalu, radního a předního obchodníka v Jihlavě. Zde odpočívá, nechť jí Bůh dopřeje milosti. Amen.
  Prosopografie :
  Prvními známými Gosky v Jihlavě byli v r. 1590 bratři David a Daniel. Členové rodiny byli sladovníky a obchodníky. V době protireformace už patřili Goskové mezi jihlavskou elitu, která obratnou politikou získala moc i majetky. Na náhrobníku uváděná Marie roz. Faberová (1613-1653), byla ženou úspěšného sladovníka a obchodníka Martina Kryšpína (1593-22. 1. 1680), jihlavského radního a primátora. Za zásluhy o město v době třicetileté války získal 8. 3.1642 šlechtický titul a přídomek „ze Sachsenthalu“. V r. 1650 koupil statek Waldhausen, kdysi Puschhöfen, který dále nesl název Sachsenthal (dnes Sasov). S ženou Marií měl syna Tobiáše Jindřicha. Goskové vlastnili také tzv. Goskův mlýn (Goskomühle, Zlatomlýn) u dnešního Helenína. Z dalších Gosků jmenujme alespoň královského poštmistra Leopolda. Ten v r. 1796 koupil býv. hostinec U Zlatého lva na Dolním nám. (dnes Masarykovo nám. 14), který přestavěl na poštu (byla zde až do r. 1874), a prvního jihlavského purkmistra Jakuba (1752-22. 8. 1813).
  Znak: Polcený štít. V pravé zlaté polovině půl černé korunované orlice s červeným jazykem. Levá polovina dělená: v horním červeném poli stříbrná šesticípá hvězda, v dolním stříbrném poli na zeleném pahorku černý jeřáb držící ve zdvižené noze a v zobáku po zlatém prstenu s rubíny. Na horním okraji štítu položená otevřená korunovaná přilba. V klenotu dva buvolí rohy (vpravo červený a stříbrný, vlevo zlatý a černý), mezi nimi vyrůstá ruka ve zlatém rukávu držící tři pštrosí pera: stříbrné, červené, stříbrné. Přikryvadla červená a stříbrná.


 • obrazy

  img0288.jpg img0289.jpg


 • prameny, literatura


 • autor

  Jaroš


Aktualizováno: 23. 12. 2012

NK 20, foto: Lajtkepová, 2008.