Encyklopedie dějin Jihlavy

NK 14: Náhrobník, Lucas Norbert GLEIXNER v. Rosenbrun

Náhrobník, Lucas Norbert GLEIXNER v. Rosenbrun


 • náhrobník


 • kultura

  novověk 1 (1 500 - 1 650 AD)

 • lokalita

  Jakubské náměstí - Jakubské náměstí - Kostel sv. Jakuba Většího, Jakubské náměstí, Jihlava, 2008

 • výzkum

  2008: Jihlava, Jakubské náměstí, kostel sv. Jakuba Většího, obnova podlahy v interieru


 • předmět

  náhrobník

 • materiál

  kámen


 • popis nálezu

  NK 14
  Marzy :  No. 71
  jméno :  Lucas Norbert GLEIXNER v. Rosenbrun
  rozměr :  93 x 180 cm
  materiál :  žula
  popis :  Obdélníková deska, na přední straně v horní třetině zvýšená obdélníková plocha s reliéfními ozdobami vybíhající ze středu stran. Na ploše negativní desetiřádkový nápis, první řádek mezi rytými ornamenty. V dolní polovině desky v reliéfním kruhovém věnci reliéfně znak Gleixnerů z Rosenbrunu (popis viz dále).
  text :  (částečná rekonstrukce podle Marzyho)
  SISTE VIATOR
  SUB HOC BREVI TVMVLO CONQVI
  ESCIT QVE VIRTo PROBITAS & CANDOR
  LONGAEVU COMENDAT NOBILIS & AMPLISI
  DNG. LVCAS NORBERTVS GLEIX
  NER À ROSENBRVN HVIo REGIAE CIV
  …. PRIMAS AETATIS SVAE ANNO
  LXXII SALVATORIS MDCXLI XVII
  MARTI PLACIDISSIME MORTVVS
  PUS MANIBVS BENE PRECARE
  překlad :  Zastav se poutníku. Pod touto malou mohylou odpočívá ten, který osvědčoval po celý život mužnost, bezúhonnost a ryzost, urozený a slovutný Lukáš Norbert Gleixner z Rosenbrunu)…Zemřel pokojně 17. března 1641 ve věku sedmdesáti dvou let. Pomodlete se vroucně (za něj).
  Prosopografie :
  Gleixnerové (Gleischner, Gleichner, Gleigsnar) byla významná jihlavská zvonařská a cínařská rodina, ale někteří provozovali i jiná řemesla. Nejstarším známým byl v r. 1517 litec Štěpán. V r. 1544 se připomíná syn Štěpána soukeník Jan, který měl dům v Křížové ul. Ze zvonařů byli nejvýznamnější: Jiří (syn Štěpána ml., žena Magdalena, děti: Lukáš, Marie, Dorota, Markéta), který v r. 1564 ulil zvon pro věž jihlavské Špitálské brány, malý zvon pro nižší věž svatojakubského kostela a další pro nový hřbitov. Jiný Jiří koupil v r. 1554 koupil mlýn na Koželužském potoce. V r. 1620 Lukáš ulil zvon pro kostel ve Ždírci. Náš Lukáš Norbert (1569 - 17. 3. 1641, 15 let radní) získal 13. 5. 1637 erbovnictví a predikát „z Rosenbrunu“.
  Znak: V modrém štítu v patě stříbrné trojvrší, na něm stojící lev vpravo, v předních tlapách drží stříbrný zvon. Na horním okraji štítu položená korunovaná otevřená přilba. V klenotu dva dělené buvolí rohy, vpravo modrozlatý, vlevo červenostříbrný. Přes rohy položena zkřížená kladívka, na nich položená stříbrná konvice. Přikryvadla vpravo červenostříbrná, vlevo modrozlatá.


 • obrazy

  img0280.jpg img0281.jpg


 • prameny, literatura


 • autor

  Jaroš


Aktualizováno: 23. 12. 2012

NK 14, foto: Lajtkepová, 2008.