Encyklopedie dějin Jihlavy

NK 1 : Náhrobník, David Hadler

Náhrobník, David Hadler


 • náhrobník


 • kultura

  novověk 1 (1 500 - 1 650 AD)

 • lokalita

  Jakubské náměstí - Jakubské náměstí - Kostel sv. Jakuba Většího, Jakubské náměstí, Jihlava, 2008

 • výzkum

  2008: Jihlava, Jakubské náměstí, kostel sv. Jakuba Většího, obnova podlahy v interieru


 • předmět

  náhrobník

 • materiál

  kámen


 • popis nálezu

  NK 1 
  Marzy :  No. 140
  jméno :  David HADLER
  rozměr :  59 x 120
  materiál :  žula (pokud není uvedeno jinak, jedná se u dalších náhrobníků o drobnozrnný dvojslídný slabě porfyrický granit
  mrákotínského typu)
  popis :  Obdélníková deska, na přední straně v horní části rytý jedenáctiřádkový nápis. V dolní třetině obdélníková
  sníženina, v ní reliéfně ve věnci renesanční kartuše s rytým okrajem, zavinutými horními částmi a uvnitř s merkou
  s iniciálami PH. Pravá část horního okraje s polovinou prvního řádku textu a dolní pravý roh ulomeny.
  text :
  ANNO 1600 …………
  RII IST IN GOTT SELIGLICH EIN
  GESCHLAFFEN DES EHRNVEST
  EN ERSAMEN WOLWEISEN
  HERRN PAUL HADLERS JÜN
  GER SOHN DAVID GENAD
  SEINES ALTERS EIN JAHR 16
  WOCHEN. LIGT ALDA BEGRA
  BEN WELCHEM GOTT AM
  JÜNGSTEN TAG EIN FRÖLICH
  AUFFERSTEHUNG VERLEIHE
  WOLLE ZUM EWIGEM LEBEN
  překlad :  Roku 1600 … ve věku 1 roku a 16 týdnů v Pánu blaženě zesnul David, mladší syn počestného a váženého pana
  Pavla Hadlera. Zde leží pochován. Bože, dopřej mu v den posledního soudu radostné zmrtvýchvstání k věčnému
  životu.
  Prosopografie :
  Rodina Hadler (Haidler, Heidler, Heydler) se poprvé připomíná v Jihlavě v 1526, kdy se uvádí jako majitel domu v Řeznické ul. (Kosmákova) Pavel (st.). Měl ženu Kláru a děti Tomáše, Jiřího Maxmiliána, Jana a Pavla ml. Na náhrobníku je jmenovaný Pavel ml. (1542 - 3. 11. 1614), který byl primátorem a 41 let radním. Jeho jméno je uvedeno mezi členy městské rady, která v r. 1589 dostala darem rukopis „Ius montanum regale“ sepsaný jihlavským českým písařem Janem Hynkem z Velínova. V r. 1596 zastupoval Jihlavu při koupi Trčkovského panství. Žena Regina roz. Lidlová, děti: Regina (viz náhrobník č. 44), David a Jan. Z dalších Haidlerů uveďme bohatého soukeníka a radního Marka, který byl nobilitován 13. 1. 1617 a získal predikát „v. Burischau“ (z Boříšova). Jako aktivní účastník protihabsburského odboje byl v r. 1623 zbaven všech funkcí i majetků.
  Znak (v. Burischau): V černém štítu korunovaný zlatý sloup z obou stran podpíraný dvěma zlatými stojícími dvouocasými lvy. Na horním okraji štítu položená otevřená přilba, v klenotu dvě otevřená černá orlí křídla se zlatou šesticípou hvězdou. Mezi nimi rostoucí zlatý lev vpravo přidržující zlatý sloup ze štítu. Přikryvadla černozlatá.


 • autor

  Jaroš


Aktualizováno: 23. 12. 2012