Encyklopedie dějin Jihlavy

Rantířovský vodní náhon

Rantířovský vodní náhon


  • popis lokality

    Rantířovský vodní náhon
    Mezi cenné technické památky, související se stříbrorudným hornictvím, patří na Jihlavsku vodní náhony. Jimi se přiváděla voda na vodní kola a ta pak poháněla vodotěžní stroje, stoupy, rudné mlýny nebo měchy pecí v hutích. Nejznámější a nesporně nejcennější památkou tohoto druhu je tzv. rantířovský náhon. Přiváděl vodu po levém břehu řeky Jihlavy ze středního toku Jiřínského potoka severně od Rantířova do prostoru jihlavských Starých Hor. Jedná se o vyspělé technické dílo, z něhož se zejména v lesních porostech dodnes dochovaly četné úseky zemního výkopu, kdy hlavně ve svazích je nižší hrana náhonu zpravidla zpevněná náspem. Délka je 6400 m, přičemž celkové převýšení jsou pouhé 4 m. V místě ukončení na Starých Horách ve výšce 490 m nad mořem tak dosahoval maximálního převýšení nad hladinu řeky okolo 15 m, což představuje přepad vody s významným energetickým potenciálem. Jeho výstavba a tím i datace je dobře doložená listinou z 29 března 1315, potvrzenou králem Janem Lucemburským, v níž těžaři Konrád z Kamene (Conratus de Lapide) a Luso z Krásné Hory (Luso de pulchro Monte) a další spolutěžaři uzavírají smlouvu s Heinrichem Rothermelem o čerpání vody z dolů ve Staré Hoře (antiquo monte). Rothermel se zavázal na jejich náklady vybudovat řadu zařízení, přičemž nezávisle na letních suchách či zimních mrazech a množství sněhu zajistí dostatek vody k pohonu šesti kol a to zhotovením velkého a snadno vypustitelného příkopu (magno fossato deposito, ac simpliciter praetermisso). Díky detailnímu rozboru listiny, terénnímu průzkumu a srovnávacímu studiu dnes můžeme s vysokou pravděpodobností rekonstruovat průběh náhonu a technické prvky, které u něho byly uplatněny, jako jsou nádrže, dřevěné nadzemní akvadukty, srážky při překračování přítoků Jihlavy a záseky ve skalních svazích. Bez zajímavosti není ani postava samotného Rothermela. Patřil zřejmě do rodu stavitelů, kteří se po generace specializovali na báňské a zejména vodotěžní stavby. Poprvé se Rothermelové objevují v druhé polovině 13. století v jižním Schwarzwaldu. V listině z 2. května 1284 povoluje hrabě Egon z Freiburgu skupině těžařů vybudovat k dolům v údolí Suggental příkop na přívod vody přes pozemky kláštera sv. Petra. Mezi jmenovanými je mistr Konrad Rotermellin, zřejmě příslušník téhož rodu a dost možná i přímý předek Heinrich Rothermela, který o 31 let později buduje náhon ke Starým Horám u Jihlavy. Další z rodu, Hans Rothermel, pak roku 1351, buduje vodní dílo také v St. Leonhardu v Korutanech.


  • autor

    HrubýAktualizováno: 25. 12. 2012