Encyklopedie dějin Jihlavy

Hornické kahany a lampičky

Hornické kahany a lampičky


 • popis lokality

  Hornické kahany a lampičky
  Keramické olejové (lojové) lampičky (kahánky) jsou sortiment, který je na středověkých hornických lokalitách z principu dost obvyklý ale zároveň ani zdaleka není výhradní hmotnou kulturou horníků. V dobové odborné literatuře o hornictví a hutnictví ze 16. století, jako je například Dvanáct knih o hornictví a hutnictví Georgia Agricoly, nebo Das Schwazer Bergbuch nejsou lampy zobrazovány a zmiňovány explicitně mezi důlním nářadím, kterému jsou v obou dílech věnovány speciální kapitoly, takže je zřejmé, že se kahany za zvláštní vybavení nepovažovaly. Na Starých Horách lze rozlišit čtyři základní typy keramických lojových lampiček:
  1) Jednoduchá miskovitá lampička kruhové základny s plochým dnem, bez úchytu a s drobnou výlevkou či výlevkami pro opření knotu. Tento typ lampy je zobrazován např. u Agricoly, kdy horník v podzemí jej i při náročných úkonech (sestup s pomocí lana) drží v ruce normálním způsobem za okraj a kdy knot vystrčený nad hladinu loje hoří co nejdále od ruky. Soubor analogických plochých olejových lampiček pochází např. z archeologických výzkumů ve středověkém jádru Jihlavy, např. z radnice na Masarykově náměstí 1 a 2. Dna těchto miskovitých lamp byla opatřena značkou, což je spolu s nálezovými okolnostmi, materiálem a technologií výpalu řadí do 13. století. Olejové lampičky tohoto druhu pochází např. z hornorakouských hradů, hrádků a tvrzišť v dolním Mühlviertelu, kde najdeme zcela analogické tvary jednoduchých miskovitých lampiček se sníženou "výlevkou" pro knot, často s očazením. Běžné miskovité kahany analogické nálezům ze Starých Hor lze nalézt např. i v souborech ze dvora a tvrze na lokalitě Mstěnice u Hrotovic.
  2) Miskovitá lampička s plochým dnem, kruhovou nebo protáhlou kapkovitou základnou se zvýrazněnou výlevkou pro lůj a uchycení knotu nad hladinu (někdy nazývány palčáky). Úchyt má podobu kruhového trubkovitého otvoru směrem od dna vzhůru, přičemž okraj otvoru je ve stejné úrovni s okrajem lampičky. Trubkovitý otvor může být situován samostatně, nebo je v týlu lampičky nalepen či rovnou spojen s jejím okrajem. Analogické dva exempláře tohoto typu lamp, které lze zařadit do 13,-14. století, pocházejí z úpravnické lokality Na Prádle na katastru Kašperských Hor. Hojně jsou nalézány na hornických středověkých lokalitách středního Slovenska, jako Banská Štiavnica, Nová Baňa, Špania Dolina.
  3) Miskovitá lampička kruhové nebo kapkovité základny s uchem pro ruční uchycení ale také i zavěšení, které je nalepeno vertikálně na dně lampičky.
  4) Nálevkovitá (naběračkovitá) lampička s úchytem v podobě vzhůru vytaženého a na konci zahnutého držadla.


 • archeologické lokality

  Kahany - experiment
  Keramické lampy v Jihlavě a na Starých Horách u Jihlavy


 • autor

  HrubýAktualizováno: 25. 12. 2012