Encyklopedie dějin Jihlavy

Joštova ulice - Joštova ulice č. 8 a 10, Jihlava, 2003

Joštova ulice č. 8 a 10, Jihlava, 2003


 • součást lokality

  Joštova ulice - Joštova ulice, Jihlava


 • katastr

  Jihlava

 • trať

  Joštova ulice


 • popis lokality

  Jihlava, Joštova ulice č. 8 a 10, penzion, 2003
  Archeologický výzkum v Joštově ulici byl iniciován plánovanou stavbou penzionu. Výzkum proběhl v dubnu 2003. Zkoumaná plocha se nachází v západní frontě domů Joštovy ulice (platea Oleatorum). Stavba je součástí domovního bloku, vymezeného na jižní straně ulicí Brněnská, na severní a východní straně lomící se ulicí Joštovou, a na západní straně ulicí Lazebnická. Domovní blok má přibližně obdélný tvar. Šířka zkoumané proluky na uliční čáře činí cca 8 m, hloubka proluky je cca 10m. Plocha proluky činí cca 80 m2. Výzkum probíhal na parcele č 68. Nadmořská výška proluky je zhruba 510 m. n. m. Zkoumaná parcela se v rámci vrcholně středověkého dělení městského areálu nacházela ve II. městské čtvrti, která zaujímala jihovýchodní část areálu uvnitř hradeb. Joštova ulice nesla původní název Olejnická (Platea Oleatorum). Jako první vznikla na lokalitě zahloubenina neznámé funkce. Můžeme se domnívat, že představuje relikt objektu, který měl obytnou, popř. hospodářskou funkci. Po zániku a zasypání tohoto objektu byl na lokalitě postaven dům dřevohliněné konstrukce, jehož suterén narušil předcházející (již zasypanou) stavbu. Domy podobného charakteru patří k typickým sídelním projevům našich vrcholně středověkých měst. Převážně z bezpečnostních důvodů byly tyto domy časem nahrazovány domy kamennými, které přeci jen snižovaly riziko rozšíření případného požáru a následného možného vyhoření města. Tomu by nasvědčovalo zasypání suterénu dřevohlinitého domu ve 2. pol. 14. stol. – 15. stol. Prokazatelné relikty mladší stavby nebyly zachyceny.


 • archeologické výzkumy

  2003 Jihlava - Joštova ulice, penzion


 • autor

  HejhalAktualizováno: 02. 01. 2013