Encyklopedie dějin Jihlavy

Tavící keramika, Masarykovo náměstí 1 a 2 (radnice), Jihlava

Tavící keramika, Masarykovo náměstí 1 a 2 (radnice), Jihlava


 • součást lokality

  Masarykovo náměstí - Masarykovo náměstí 1 a 2 (radnice), rekonstrukce domů, Jihlava, 2004


 • katastr

  Jihlava


 • popis lokality

  Zlomky středověké tavící keramiky z archeologického výzkumu jihlavské radnice
  Celkově byly nalezeny necelé dvě desítky keramických zlomků, které můžeme díky specifickým vlastnostem označit jako tavící keramiku. Tento soubor můžeme rozdělit na zlomky kelímků a na zlomky kupelačních misek. Některé pocházejí přímo z vrstev v zásypu vstupní šíje do dřevohliněného sklepa v průjezdu v jižním traktu domu čp. 1. Jiné byly nalezeny ve vyrovnávacích a požárových vrstvách 13. století v chodbovém dvorním traktu jižního domu čp. 1. Další zlomky pocházejí z různých nálezových situací ve dvorním traktu, z nichž nejzajímavější jsou vrstvy v kruhové jámě v sondě ve východním traktu dvora.
  Kelímky z radnice, spadající do 13. století, jsou charakteristické silnou stěnou a dnem a také obsahem grafitu v keramickém těstě. Ve fragmentárním materiálu můžeme rozlišit úlomky trojbokých ústí, s přímým ovaleným okrajem. Délka stěny kelímku s trojbokým ústím v úrovni okraje byla v jednom případě zjištěna okolo 13-16 cm. Tloušťka stěny kelímků se pohybuje nejčastěji mezi 13-18 mm, v jednom případě bylo zjištěno 22 mm. Tloušťka dna činí u nalezených exemplářů 8-14 mm.
  U některých kusů můžeme pozorovat tištěný kolek či značku na vnější stěně, umístěnou 1-3 cm pod okrajem. V jednom případě byla tato značka, v podobě kříže s rozšiřujícími se rameny, umístěného v kruhu průměru 3,5 cm, vytištěna v dolní části nádoby asi 3,5 cm od dna. Z dalších exemplářů je potřebné uvést dna průměrů 11,5-13,5 cm a spodní části těl kelímků. Dna jsou opatřena někdy značkou zajímavě provedenou.
  Jinou, velmi specifickou sortou technologické keramiky jsou kupelační misky. V souboru keramiky z archeologických situací 13. století na radnici v Jihlavě bylo nalezeno několik zlomků, které díky svým tvarům a velikosti, mohou být do této skupiny zařazeny. Jako prokazatelnou kupelační misku můžeme označit exemplář, nalezený ve vrstvě ze sondy ve vyústění chodbového dvorního traktu v jižním křídle domu čp. 1. do dvora. Jedná se o misku výšky 20 mm, průměru okraje 55 mm a průměru dna 45 mm. Tloušťka stěny se pohybuje okolo 6 mm a minimální tloušťka dna pak okolo 4,5 mm. Nepříliš jisté je zatím rozpoznání dalších druhů prubířské keramiky, jako třeba struskovacího, nebo pražícího střepu.
  Přítomnost zlomků tavící keramiky je dokladem prubířství, tedy zkušební tavby rud a slitin drahých kovů, za účelem zjištění poměru a množství kovů ve vzorku, v první řadě pochopitelně stříbra. Zkoušky se rovněž prováděly u připravovaného mincovního kovu či přímo u hotových mincí, zejména u přijímaných cizích ražeb nebo pagamentu. Ve fragmentárním materiálu z jihlavské radnice se podařilo bezpečně rozlišit kelímky. Nalezené exempláře s výrazným obsahem grafitu mohou být dokladem používání redukčního způsobu zkušební tavby. Jinou, rovněž poměrně přesvědčivou indicií jsou kupelační misky. Méně jisté je rozlišení dalších druhů prubířské keramiky, jako třeba struskovací, nebo pražící střep, morfologicky odpovídající souboru misek (?), tvarově i rozměrově standardizovanému. Výpovědní možnosti tohoto druhu nálezů snižuje skutečnost, že na rozdíl od strusek a slitků nebyla tavící keramika zatím podrobena chemickým analýzám (např. rentgenová difrakční analýza), které by mohly prokázat přítomnost a složení barevných kovů na vnitřním povrchu nádob.


 • archeologické výzkumy

  2004 Jihlava, Masarykovo náměstí 1 a 2, radnice, rekonstrukce domů


 • autor

  HrubýAktualizováno: 30. 12. 2012