Encyklopedie dějin Jihlavy

Olověná závaží, Staré Hory u Jihlavy

Olověná závaží, Staré Hory u Jihlavy


 • součást lokality

  Hornická aglomerace, Staré Hory u Jihlavy


 • katastr

  Jihlava, Staré Hory


 • popis lokality

  Olověná závaží
  Specifický druh nálezů, který byl při výzkumu jihlavské hornické aglomerace (Staré Hory I, výzkum 2002) objeven, reprezentují tři olověná závaží. Předměty byly nalezeny, stejně jako mince, v zánikových vrstvách zahloubených částí staveb. Metricky a chemicky nezanalyzovaný zůstává předmět, nalezený dříve amatérskými sběry J. Luny, který je uložen ve sbírkách MV Jihlava jako tzv. hornická známka, avšak který má parametry dosti podobné, jako závažíčka nalezená výzkumem.
  Výskyt závaží v jihlavském hornickém areálu je důležitým dokladem používání vah a vážení, snad i zpracovávaného drahého kovu. Závaží, vyrobená z olova, lze z typologického hlediska rozdělit na dvě skupiny – válcovitá (A–B) a diskovité (C,), u kterého nelze vyloučit sekundární roztepání. Pouze válcovité závaží B má na jedné straně náznak cejchování v podobě částečně čitelného písmena W (?), které patrně bylo součástí úderem zničeného nápisu, resp. označení. Závaží B s hmotností 17,502 g před konzervací zcela přesně odpovídá vídeňskému lotu (Nový 1988, 169, Tab. IV). Právě toto závaží nese písmeno W (?).Diskovité závaží C se s hmotností 17,923 g uvedenému standardu dosti blíží a také větší válcovité závaží A, s hmotností 67,296 g před konzervací, představuje 3,84 vídeňského lotu, tedy rovněž je standardu okolo 17,5 g značně blízké. Dokladem lokálního používání váhové jednotky o hmotnosti okolo 17,5 g může být i zajímavý a po všech stránkách výjimečný stříbrný slitek, jehož hmotnost lze vyjádřit hodnotou 2,05 vídeňského lotu. Teprve budoucí historicko-metrologické bádání musí prokázat, zda zachycený standard 17,5 g je skutečně identický s jednotkou označovanou jako vídeňský lot a do jaké míry se ve 2. polovině 13. století mohl na Moravě uplatňovat. Typově analogická závažíčka pocházejí ze zpracovatelské lokality Johanneser-Kurhaus ve městě Claustal-Zellerfeld v jihozápadním Harzu (Alper 2003, 311-312, Abb. 142 a 143). Dosti podobná závažíčka bez výraznějších grafických značek a symbolů na povrchu byla nalezena např. ve Schleswigu (Steuer 1997, 68-70, Abb. 35a-b, Abb. 36). Z lokalit městského typu pak možno jmenovat středověkou Vratislav či z Kolobřeh (Wachowski 2002, 280-282). Konečně olověné válcovité závažíčko bylo nalezeno na hornické lokalitě ze 13. století u Černova na sousedním Pelhřimovsku.


 • prameny, literatura


 • autor

  HrubýAktualizováno: 31. 12. 2012