Encyklopedie dějin Jihlavy

Dřevohlinité konstrukce, Jihlavsko

Dřevohlinité konstrukce, Jihlavsko


 • popis lokality

  Dřevohlinité konstrukce, Jihlavsko
  Dřevohlinitou zástavbu, respektive její jednotlivé pozůstatky lze nejen v Jihlavě rozdělit do tří základních skupin, a to na pozůstatky staveb se zahloubeným suterénem, se níženou podlažní úrovní a na pozůstatky nadzemních konstrukcí. V případě suterénů však nepanuje shoda zejména ohledně interpretace jejich funkce. Tyto objekty tak bývají označovány i jako zemnice, polozemnice či sklepy. Archeologické výzkumy pak přinesly i zajímavé zjištění, a to že všechny tři zmiňované typy staveb nejsou vázány jen na historická jádra měst, respektive jejich parcel, ale vyskytují se i mimo uliční síť a dokonce i mino městské hradby, a to na předměstích a v případě Jihlavy i hornických areálech (Hejhal – Hrubý 2005, 126). Objekty interpretované jako suterén se podařilo zachytit na parcelách v ulicích Čajkovského, Joštova a na nároží ulic Židovská a Palackého. Další, tentokráte již nerespektující parcelační síť, pocházejí přímo z plochy Masarykova náměstí a také ulice Divadelní a Palackého. Žádná z předchozích staveb však nebyla zachycena v celku a tak nejreprezentativnější soubor těchto staveb se nachází mimo areál vlastního města, a to na nedaleké hornické lokalitě Staré Hory, kde byly nalezeny i pozůstatky nadzemních nezahloubených konstrukcí (Hejhal - Hrubý, nepublikovaný rkp.).


 • obrazy

  img0642.jpg


 • prameny, literatura


 • autor

  HochAktualizováno: 04. 01. 2013

Dřevohlinitá konstrukce, autor: Archaia Brno.