Encyklopedie dějin Jihlavy

Topografie důlních děl, Nové Dvory u Kamenné

Topografie důlních děl, Nové Dvory u Kamenné


 • součást lokality

  Na Kopci - Kutiště, Na Kopci, Nové Dvory u Kamenné


 • katastr

  Nové Dvory u Kamenné


 • popis lokality

  Hodnocené území se nachází 5 km od města Polná v blízkém okolí obce Kamenná.

  Pozůstatky těžby byly nalezeny poblíž silnice vedoucí z Kamenné na Nové Dvory. Z pohledu od Nových Dvorů na pravé straně komunikace se nachází těžební prostor s deseti celkově dobře zachovanými dobývkami s rozměry v průměru do 12 m a hloubky 2,8 m. Nad touto oblastí se dále nachází jedna dobývka z části již aplanovaná a pole, kde podle pamětníků a map (Höniger 1872; Vosáhlo 1988) pokračoval těžební tah. Dnes je toto vše zaplanováno a v důsledku hospodaření rozvlečeno v prostoru asi 220×140 m. Podle vyprávění paní Rychlé z Nových Dvorů se na tomto místě kdysi propadli koně, kteří orali pole.

  Na opačné straně pod komunikací se nachází zřejmě zasypané ústí štoly vedoucí vodorovně do svahu kopce. Asi 60 m nad ústím štoly je viditelná menší zarostlá prohlubeň - na Vosáhlově mapě (Vosáhlo, 1988) značená jako dobývka. Nad touto šachtou roste menší březový remízek, ve kterém se nachází 7 menších dobývek do velikosti 7,5 m. Pod remízkem je další tah dobývek táhnoucí se směrem na jihozápad o délce 170 m, ukončený zasypaným ústím štoly (dnes je tam postaven vodojem pro obec Kamennou). Tah obsahuje 5 dobývek větších rozměrů (průměr až 13,5 m, hloubka 2,5 m) a 4 menší (do 7,5 m). Do prvních větších dobývek byl již navezen odpad.

  Další prostor těžby se nalézá za samotou na pravé straně Zlatého potoka v menším lesíku. Za hranou lesa ve svahu je zasypané ústí štoly, před kterou jsou dva obvaly. Mezi nimi protéká pramen vody pramenící u ústí závalu a vsakující se do přilehlé louky. Nad štolou jsou čtyři dobývky v uskupení dvě a dvě. První dvojice má rozměry 9,5 m, 6,5 m a hloubkou stejné (0,3 m). Druhá dvojice je rozměrově nepodobná a to rozměry 11,5 m v průměru a v hloubce 2,5 m oproti 4 m a0,6 m. Nad tímto seskupením mělo v minulosti existovat ještě jedno (Vosáhlo, 1988), dnes je již aplanované.

  Na druhé straně údolí (levá strana Zlatého potoka) se nachází prostor těžby, který nejspíše navazuje na žílu, která se dolovala naproti. Avšak toto území není zakresleno jako těžební prostor na žádné z dostupných map. Celému prostoru dominuje jedna dobývka s průměrem 7 m a hloubkou 1,5 m. Pod ní v prudkém svahu je vykutána dnes zasutá štola, která vedla pod již zmíněné dobývky. V okolí tohoto díla jsou dobývky menších rozměrů s průměrem kolem 3,5 m.

  Další prostory jsou již od Kamenné vzdálenější. Nachází se po obou stranách komunikace spojující obce Dobronín a Kamennou. První větší prostor se nalézá pod kopcem Březová výšina (nalevo komunikace od Kamenné).
  Severní část areálu je složena ze čtyř dobývek na okraji lesa s průměrem do 9,7 m a hloubkou 2,3 m. Z toho jsou dvě zatopené. V jedné je přibližně 0,5 m vody, v druhé se hloubku zjistit nepodařilo. Tento tah pokračoval dál do polí, ale zemědělská činnost ho aplanovala. Vyplývá to jak z mapy od Hönigera (Höniger 1872), tak i z charakteru dnes zde existujícího pole (suť apod.). Některé dobývky jsou stále ještě viditelné na leteckém snímkování z roku 1953.

  Jižní část areálu areál je tvořena pěti dobývkami s průměrem do 9 m a hloubkou do 2 m, dobývky jsou seskupeny do dvou celků. První uskupení je složeno ze dvou a druhé ze tří propojených dobývek. První z nich obsahuje vyhozený odpad.

  Druhý z větších prostorů (napravo komunikace od Kamenné) je rozdělen potokem, na kterém byly v minulosti rybníky. Dnes se z nich zachovaly pouze hráze.
  Pravá část areálu je složena z deseti dobývek s průměrem do 8 m a hloubkou do 2 m, táhnoucí se asi 100 m lesem. V horní části tahu jsou dobývky těsně u sebe propojené obvaly.
  Levý areál je složen přibližně z jedenácti dobývek. Určení některých není jisté, neboť jsou silně zarostlé vegetací. Tento tah začíná na okraji lesa. Začátek jde rozpoznat podle terénní vlny, která vznikla nejspíše rozvlečením obvalů. Dále dobývky jsou již zachovalé.

  Celková délka dobývkových tahů (zjištěná podle dokumentovaných starých prací) je 840 m. Převažujícím směrem je S – J (370 m), SV – JZ (170 m) a SSZ – JJV (160 m).
  Směry SSV – JJZ (70 m) a SZ – JV (70 m)jsou zastoupeny jen podružně.


 • poznámky

  Tabulka 1. Charakteristika zaměřených důlních děl a zájmových bodů.
  Č. bodu Velikost dobývek Souřadnice dle GPS Nadm. výška Kategorie
  K1 7,3x6,8x1,5 N49 30.351 E15 39.610 609 m Dobývka
  K2 3,8x3,5x0,6m N49 30.344 E15 39.604 609 m Dobývka
  K3 3,2x3,1x0,5 N49 30.345 E15 39.591 600 m Dobývka
  K4 7,3x5,7x1,1m N49 30.331 E15 39.601 492 m Dobývka
  K5 12,1x11x2,8m N49 30.330 E15 39.583 492 m Dobývka
  K6 14,5x12,1x1,9m N49 30.348 E15 39.543 492 m Dobývka
  K7 6,3x7,5x1,9m N49 30.344 E15 39.501 494 m Dobývka
  K8 7,3x7,5x1,8m N49 30.341 E15 39.501 494 m Dobývka
  K9 7,0x6,3x0,9m N49 30.283 E15 39.658 494 m Dobývka
  K10 5,1x5,5x0,4m N49 30.280 E15 39.637 490 m Dobývka
  K11 5,3x4,3x0,4m N49 30.276 E15 39.636 490 m Dobývka
  K12 7,2x6,1x0,5m N49 30.275 E15 39.645 490 m Dobývka
  K13 6,5x5,9x0,5m N49 30.252 E15 39.636 490 m Dobývka
  K14 6,8x7,6x0,7m N49 30.247 E15 39.646 490 m Dobývka
  K15 3,9x3,0x0,6m N49 30.237 E15 39.649 490 m Dobývka
  K16 10,6x11,8x1,9m N49 30.245 E15 39.578 490 m Dobývka
  K17 8,1x6,5x1,2m N49 30.243 E15 39.578 490 m Dobývka
  K18 12,1x13,5x2,4m N49 30.240 E15 39.578 480 m Dobývka
  K19 7,6x6,5x1,1m N49 30.243 E15 39.573 480 m Dobývka
  K20 7,6x9,4x1,4m N49 30.241 E15 39.573 480 m Dobývka
  K21 11,5x12,0x2,5m N49 30.224 E15 39.560 480 m Dobývka
  K22 7,1x6,2x1,1m N49 30.222 E15 39.560 480 m Dobývka
  K23 9,3x8,2x0,9m N49 30.214 E15 39.549 480 m Dobývka
  K24 11,9x6,4x1,6m N49 30.212 E15 39.547 480 m Dobývka
  K25 19,4x12,0x3,0m N49 30.191 E15 39.537 480 m Dobývka
  K26 20x15x2m N49 30.274 E15 39.530 488 m Dobývka
  K27 12x10x-m N49 30.189 E15 39.535 488 m Dobývka
  K28 9,5x5x1,6m N49 29.781 E15 39.561 464 m Dobývka
  K29 9,5x9,5x0,3m N49 29.792 E15 39.561 467 m Dobývka
  K30 6,5x6,5x0,3m N49 29.792 E15 39.565 467 m Dobývka
  K31 4x4x0,6m N49 29.807 E15 39.573 467 m Dobývka
  K32 10,5x11x2,5m N49 29.807 E15 39.567 467 m Dobývka
  K33 7x5x1,5m N49 29.731 E15 39.533 467 m Dobývka
  K34 9,7x8,9x1,2m N49 29.848 E15 38.705 490 m Dobývka
  K35 8,5x8,3x2.3m N49 29.833 E15 38.714 490 m Dobývka
  K36 6,5x9x0,5m N49 29.831 E15 38.751 490 m Dobývka
  K37 8,5x9x0,5m N49 29.838 E15 38.735 490 m Dobývka
  K38 9x6x1,2m N49 29.753 E15 38.553 489 m Dobývka
  K39 5,3x5x0,9m N49 29.752 E15 38.553 492 m Dobývka
  K40 8,5x6,7x7,2m N49 29.737 E15 38.557 492 m Dobývka
  K41 4x5x1m N49 29.738 E15 38.556 492 m Dobývka
  K42 4x5,5x1m N49 29.736 E15 38.558 492 m Dobývka
  K43 6x4x1m N49 29.755 E15 37.931 504 m Dobývka
  K44 5,5x7x1,1m N49 29.762 E15 37.939 504 m Dobývka
  K45 5x3x1m N49 29.761 E15 37.938 504 m Dobývka
  K46 4,5x4x0,5m N49 29.740 E15 37.960 504 m Dobývka
  K47 6,5x6,5x1,5m N49 29.780 E15 37.952 498 m Dobývka
  K48 6,5x10,5x1m N49 29.822 E15 37.949 514 m Dobývka
  K49 4x5x0,7m N49 29.824 E15 37.948 514 m Dobývka
  K50 4x4x0,5m N49 29.825 E15 37.945 514 m Dobývka
  K51 7,7x7,5x1,5m N49 29.826 E15 37.945 514 m Dobývka
  K52 8x8x2m N49 29.828 E15 37.945 511 m Dobývka
  K53 9,5x8x0,75m N49 29.646 E15 37.915 495 m Dobývka
  K54 6,5x7x1m N49 29.647 E15 37.908 492 m Dobývka
  K55 7x7x0,75m N49 29.642 E15 37.912 492 m Dobývka
  K56 10x7x0,5m N49 29.642 E15 37.906 492 m Dobývka
  K57 5x5x1m N49 29.632 E15 37.908 492 m Dobývka
  K58 6x6x1,2m N49 29.632 E15 37.899 492 m Dobývka
  K59 9x8x1,2m N49 29.619 E15 37.904 492 m Dobývka
  K60 4x3x0,75m N49 29.619 E15 37.901 492 m Dobývka
  K61 5x4x0,5m N49 29.618 E15 37.892 492 m Dobývka
  K62 5x5x0,5 m N49 29.612 E15 37.894 504 m Dobývka
  K63 3x4x0,5 m N49 29.614 E15 37.894 504 m Dobývka
  K64 6,5xáx1.5 m N49 29.799 E15 38.078 510 m Dobývka
  K65 7x7x1 m N49 30.336 E15 39.614 488 m Dobývka
  K66 Neurčené N49 30.610 E15 39.736 488 m Dobývka
  K67 N49 30.465 E15 39.582 488 m Bod ohraničující aplanované obvaly
  K68 N49 30.447 E15 39.659 488 m Bod ohraničující aplanované obvaly
  K69 N49 30.379 E15 39.548 488 m Bod ohraničující aplanované obvaly
  K70 N49 30.350 E15 39.642 488 m Bod ohraničující aplanované obvaly
  K71 N49 29.846 E15 38.804 475 m Bod ohraničující aplanované obvaly
  K72 N49 29.899 E15 38.799 475 m Bod ohraničující aplanované obvaly
  K73 N49 29.868 E15 38.693 475 m Bod ohraničující aplanované obvaly
  K74 N49 29.913 E15 38.636 475 m Tah aplanované obvaly
  K75 N49 29.962 E15 38.889 475 m Bod ohraničující aplanované obvaly
  K76 N49 29.982 E15 38.769 475 m Tah - aplanované obvaly
  K77 N49 29.868 E15 38.693 475 m Rozhrnutý tah dobývek
  K78 N49 29.913 E15 38.636 475 m Rozhrnutý tah dobývek
  K79 N49 29.605 E15 37.862 496 m Bod ohraničující aplanované obvaly
  K80 N49 29.606 E15 37.946 496 m Bod ohraničující aplanované obvaly
  K81 N49 29.632 E15 37.990 496 m Bod ohraničující aplanované obvaly
  K82 N49 29.685 E15 37.946 496 m Bod ohraničující aplanované obvaly


 • obrazy

  img0570.jpg

  img0571.jpg img0572.jpg img0573.jpg img0574.jpg


 • archeologické lokality

  Kutiště Na Kopci Nové Dvory u Kamenné


 • archeologické výzkumy

  2010 Nové Dvory u Kamenné


 • autor

  Malý-StöhrAktualizováno: 04. 01. 2013

Nové Dvory u Kamenné, celková situace dobývek. Autor: K. Malý.