Encyklopedie dějin Jihlavy

Na Kopci - Kutiště, Na Kopci, Nové Dvory u Kamenné

Kutiště, Na Kopci, Nové Dvory u Kamenné


 • katastr

  Nové Dvory u Kamenné

 • trať

  Na Kopci


 • popis lokality

  Zjišťovací archeologický výzkum byl zahájen s cílem ověřit datování pozůstatků po dolování v prostoru mezi obcemi Kamenná a Nové Dvory na Polensku. Na východním okraji ústí šachty nacházející se v lese nad silnicí mezi obcemi (pod vrchem „Na Kopci“) byla položena sonda SI. Nalezené artefakty umožňují datovat dobu užívání důlních děl do období vrcholného středověku, přesněji do 13. – 14. století. Byly nalezeny jak doklady po těžbě drahých kovů (hlušina, horniny, struska), tak stopy po osídlení lokality (kuchyňská a stolní keramika, železné předměty, kosti zvířat). Jedná se pravděpodobně o první archeologický výzkum, který byl na lokalitě prováděn. Počátek dolování drahých kovů v prostoru východně od Kamenné můžeme tedy spojovat s první fází hornické činnosti v regionu (13. – 15. století).


 • obrazy

  img0570.jpg


 • archeologické lokality

  Topografie důlních děl Nové Dvory u Kamenné
  Kutiště
  Mineralogie Nové Dvory u Kamenné


 • archeologické lokality

  Keramika Kutiště Na Kopci Nové Dvory u Kamenné
  místní název: Kutiště Topografie důlních děl Nové Dvory u Kamenné


 • archeologické výzkumy

  2010 Nové Dvory u Kamenné


 • autor

  ZimolaAktualizováno: 11. 01. 2013

Nové Dvory u Kamenné, celková situace dobývek. Autor: K. Malý.