Encyklopedie dějin Jihlavy

Mineralogie, Nové Dvory u Kamenné

Mineralogie, Nové Dvory u Kamenné


 • součást lokality

  Na Kopci - Kutiště, Na Kopci, Nové Dvory u Kamenné


 • katastr

  Nové Dvory u Kamenné


 • popis lokality

  Nové Dvory u Kamenné – Mineralogie rudních výskytů

  Mineralogii zkoumaných rudních výskytů lze souhrnně charakterizovat:
  - mineralizace tvoří žilná tělesa o maximální odhadované mocnosti do 30 cm,
  - hlavní část žil tvoří křemen. Ten je obvykle bílý, masivní nebo velmi jemnozrnný. Poměrně často obsahuje dutinky s krystaly obecného křemene, jen vzácně až křišťálu o velikosti do 1 cm. Mimo této generace je křemen zastoupen ještě minimálně jednou, mladší generací křemene, který ve starším tvoří mléčně bílé nebo šedobílé žilky.
  - poměrně vzácně jsou v hlušině zastoupeny i karbonáty. Bezpečně určen byl karbonát dolomit-ankeritového typu. Ten tvoří jemnozrnné agregáty bílo-šedé barvy, často již limonitizované. Jako problematický byl předběžně určen siderit: tvoří drobné agregáty nebo velmi tenké žilky a je již velmi silně limonitizován.
  - Rudní minerály jsou obecně v hlušině velmi sporadické. Je to však velmi pravděpodobně ovlivněno tím, že při staré těžbě byly rudy velmi pečlivě a ručně vybírány, takže do hald, odkud jsem získával jejich vzorky se dostávaly jen omylem a velmi zřídka. Totéž zřejmě platí pro poměrné zastoupení rudních nerostů: je pravděpodobné, že na stříbro bohatší partie rudniny (tedy např. i galenitová ruda) byly vybírány zvlášť pečlivě.
  - Nejběžnějším rudním nerostem je pyrit. Tvoří obvykle automorfní nebo hypautormofní agregáty o velikosti do 1 cm. Jeho chemismus je obvyklý. Dalším relativně běžným sulfidem je sfalerit: jeho zrna jsou xenomorfní, o velikosti kolem 0,5 cm, jeho barva je černá. Běžně obsahuje inkluze chalkopyritu. Sfalerit je typický zvýšeným obsahem železa až 5,32 hmot. %.
  - Ostatní rudní nerosty jsou již vzácné nebo byly zjištěny pouze mikroskopicky. Jedná se o: galenit (makroskopický je ojedinělý v nepravidelných zrnech o velikosti v prvních milimetrech; místy obsahuje zvýšené množství stříbra), arzenopyrit (tvoří automorfní krystaly, jeho chemismus nevykazuje zvláštnosti), chalkopyrit (byl zjištěn jen zcela výjimečně jako nepravidlená zrna o velikosti v 0,X mm; vyskytuje se i mikroskopický ve sfaleritu) a pyrargyrit (v některých vzorcích galenitu jsou jeho mikroskopické inkluze relativně běžné).

  Zn 57,1 61,89
  S 33,66 33,09
  Fe 5,32 3,61
  Cu 3,93 1,41

  Ze sekundárních nerostů je jediný běžný limonit. Tvoří povlaky, vyplňuje dutiny v žilovině, nahrazuje rudní nerosty apod. často je provázen hydro-oxidy manganu (ty nebyly blíže zkoumány). Na lokalitách je poměrně častý jarosit – tvoří práškovité povlaky zbarvené v různých odstínech žlutě. Malachit byl určen pouze makroskopicky; tvoří povlaky a práškovité agregáty. Je pravděpodobné, že malachit provází i další, dosud blíže neurčené sekundární nerosty mědi. Pouze mikroskopicky byly určeny anglesit a cerusit (na okrajích zrn a podél trhlin v galenitu) a skorodit.


 • poznámky

  Makroskopický popis vzorků
  K1
  Křemenná žilovina (11 cm)
  - křemen je světle bílý až šedý, kompaktní středně zrnitý s dutinkami
  - z nerostů se vyskytuje pyrit (0,5 mm)
  - vzorek je povlečen hnědým limonitem a jarositem
  K2
  Křemenná žilovina se sulfidickým zrudněním (2 ks, oba 4 cm)
  - křemen je bílý až světle šedý, velmi hrubě zrnitý, běžně s dutinkami s krystaly do 2 mm
  - z nerostů převládá černý sfalerit (zrna do 3 mm)
  - vzorek je povlečen zrzavě hnědým limonitem, vzácně i povlaky žlutavého jarositu
  K3
  Křemenná žilovina se sulfidickým zrudněním (8 cm)
  - křemen je bílý až světle šedý, velmi hrubě zrnitý, běžně s dutinkami s krystaly do 2 mm, relativně často uzavírá nepravidelná zrna
  - z nerostů převládá černý sfalerit (zrna do 4 mm), chalkopyrit (zrna do 1 mm)
  - vzorek je povlečen zrzavě hnědým limonitem, vzácně i povlaky žlutavého jarositu
  K4
  Křemenná žilovina se sulfidickým zrudněním (2 ks, 5 cm a 8 cm)
  - křemen je bílý až světle šedý, jemně zrnitý, běžně s dutinkami s krystaly do 3 mm
  - z nerostů převládá černý sfalerit (zrna do 10 mm), již navětralý
  - vzorek je povlečen hnědým limonitem
  K5
  Křemenná žilovina se sulfidickým zrudněním (7 cm)
  - křemen je bílý až šedý, hrubě zrnitý, běžně s dutinkami s krystaly do 4 mm s nedokonalými krystaly
  - z nerostů převládá černý sfalerit, pyrit (0,5 mm)
  K6
  Křemenná žilovina se sulfidickým zrudněním (3 ks, 3 cm a 2x4 cm)
  - křemen je bílý
  - z nerostů se vyskytuje pyrit (jemně zrnitý, tvořící shluky do 1 cm)
  - žilovinou prochází žilka bílého křemene o mocnosti 3 mm s pyritem
  K7
  Křemenná žilovina se sulfidickým zrudněním (11 cm)
  - křemen je bílý až světle šedý, hrubě zrnitý, běžně s dutinkami s krystaly do 2 mm
  - z nerostů převládá černý sfalerit (do 8 mm)
  - vzorek je povlečen hnědým limonitem
  K8
  Křemenná žilovina v rule (11 cm)
  - křemen je bílý až zrzavý, hrubě zrnitý, běžně s dutinkami, krystaly na povrchu do 12 mm (dlouze sloupcovité)
  - vzorek je povlečen hnědým limonitem
  K9
  Křemenná žilovina se sulfidickým zrudněním (2 ks, oba 8 cm)
  - křemen je bílý až tmavě šedý, s dutinkami, velmi jemně zrnitý
  - z rudních nerostů se vyskytuje pyrit (do velikosti 3 mm)
  - vzorek je povlečen hnědým limonitem, vzácné povlaky žlutavého jarositu a oxidů manganu (do velikosti 10 mm)
  K10
  Karbonátová žilovina (9 cm)
  - bílý jemně zrnitý karbonát (ankerit - dolomit)
  - karbonát obsahuje vlasové žilky křemene a tmavě hnědého karbonátu (siderit?)
  - z nerostů se vyskytují velmi vzácně zrna pyritu (do 1 mm)
  K11
  Křemenná žilovina (8 cm)
  - deformovaný nedokonalý sloupcovitý krystal s povlakem žlutého, mastně lesklého, blíže neurčeného nerostu
  K12
  Chlorit (6 cm)
  - hydrotermálně alterovaná hornina
  - zcela alterovaná rula se světle zeleným chloritem
  K13
  Rula (2 ks, 2 cm a 3 cm)
  - hydrotermálně alterovaná rula s žilkami tmavě rezavě hnědého karbonátu (siderit?)
  K14
  Rula (5 cm)
  - hydrotermálně alterovaná rula s žilkami tmavě rezavě hnědého karbonátu (siderit?)
  K15
  Grafit (5 cm)
  K16
  Žilovina (9 cm)
  - velmi jemně zrnitý křemen s chloritem, zbarvený šedozeleně
  - výskyt povlaků limonitu a oxidů manganu
  K17
  Karbonát (4 ks, 2x3,5 cm, 1x4 cm, 1x8 cm)
  - bílý jemně zrnitý karbonát (dolomit - siderit) s tenkými žilkami tmavě zrzavě hnědého zvětralého karbonátu (siderit?)
  K18
  Křemenná kavernózní žilovina (4 ks, 2x9 cm,1x12 cm, 1x16 cm)
  - křemen je bílý až světle šedý, středně zrnitý, běžné jsou dutinky s krystaly do velikosti 10 mm
  - z rudních nerostů se vyskytuje pyrit
  - vzorky jsou povlečeny zrzavým až hnědým limonitem, shluky jarositu do 40 mm
  K19
  Křemenná žilovina se sulfidickým zrudněním (2 ks oba 13 cm)
  - křemen je bílý, velmi hrubě zrnitý, běžně s dutinkami s krystaly do 3 mm
  - z nerostů se vyskytuje černý sfalerit (do 2 mm) a shluky pyritu (do 5 mm)
  - vzorek je povlečen zrzavě hnědým limonitem, vzácné jsou i povlaky jarositu a hydro-oxidu manganu
  K20
  Křemenná žilovina se sulfidickým zrudněním (2 ks, 7 cm, 4 cm)
  - křemen je bílý až šedý, hrubě zrnitý, s dutinkami s krystaly do 3 mm
  - z nerostů se vyskytují shluky karbonátu (ankeritu), vyskytující se i pyrit a arsenopyrit
  - vyskytující se občasné povlaky tmavě hnědého limonitu
  K21
  Křemenná žilovina (4 cm)
  - křemen je žlutý, jemně zrnitý
  - vzorek je povlečen žlutým jarositem a částečně zrzavě hnědým limonitem
  K22
  Křemenná žilovina se zrudněním (6 ks, 2x0,5 cm, 1,5 cm, 2 cm, 3 cm)
  - křemen je bílý až světle žlutý s krystaly do 10 mm
  - z nerostů se vyskytuje karbonát (dolomit - ankerit do 8 mm)
  K23
  Křemen (4 cm)
  - vzorek je povlečen limonitem
  K24
  Struska (3 cm)
  - matně černá s dutinkami do 5 mm
  K25
  Struska (4 cm)
  - matně černá s dutinkami do 5 mm
  - občasné povlaky limonitu
  K26
  Struska (5 cm)
  - matně červenočerná
  K27
  Křemenná žilovina se sulfidickým zrudněním (3 ks, 3x5 cm)
  - křemen je bílý až světle šedý, středně zrnitý s dutinkami do 3 mm
  - z rudních nerostů se vyskytuje černý sfalerit
  - občasné povlaky zrzavě hnědého limonitu
  K28
  Křemenná žilovina se sulfidickým zrudněním (3 ks, 6 cm, 4 cm, 3 cm)
  - křemen je bílý až nažloutlý, středně zrnitý
  - z rudních nerostů se vyskytuje pyrit
  K29
  Křemenná žilovina se sulfidickým zrudněním (2 ks, 6 cm, 5 cm)
  - křemen je bílý až šedý, středně zrnitý s dutinkami do 4 mm
  - z rudních nerostů se vyskytuje černý sfalerit v žilce o mocnosti 3 mm a délce 20 mm
  - vyskytující se občasné povlaky zrzavě hnědého limonitu
  K30
  Křemenná žilovina (5 cm)
  - křemen bílý, jemně zrnitý
  - z nerostů se vyskytuje jasně zelený malachit (?) do 4 mm
  - celý vzorek je povlečen tmavě hnědým limonitem
  K31
  Rula s limonitem (8 cm)
  - vzorek hnědého limonitu se žlutým jarositem
  K32
  Křemenná žilovina se sulfidickým zrudněním (7 cm)
  - křemen je bílý až tmavě šedý, středně zrnitý, běžně s dutinkami s krystaly do 2 mm
  - z rudních nerostů se vyskytuje černý sfalerit do 2 mm, jednotlivé agregáty pyritu jsou vzácné
  - vzorek je povlečen zrzavě hnědým limonitem, vzácné povlaky malachitu do 3 mm
  K33
  Struska (10 cm)
  - hnědočerná

  K35
  Křemenná žilovina (5 ks, 1x3 cm, 1x7 cm, 2x4 cm)
  - křemen je tmavě šedý, středně až hrubě zrnitý s dutinkami
  - z rudních nerostů se vyskytují malé agregáty černého sfaleritu o velikost do 3 mm
  - vzorek je povlečen světle hnědým až červenohnědým limonitem s povlaky malachitu do 5 mm

  Mikroskopický popis nábrusů

  Kamenná K6
  - v nábrusu se vyskytuje pyrit, arsenopyrit
  - krystaly pyritu jsou zcela automorfní, omezení arsenopyritu je také automorfní
  - krystaly pyritu jsou místy intenzivně proniknuty podél trhlinek sekundárním nerostem (limonit?)
  Kamenná K3
  - automorfní pyrit je místy ve srůstech se sfaleritem, podružně jsou ve vzorku krystaly arsenopyritu
  Kamenná K5
  - v nábrusu se vyskytuje pyrit, arsenopyrit
  - ve vzorku z rud převládá pyrit, který je automorfní až hypautomorfní, krystaly jsou místy rozpraskané, podél prasklinek přeměněné na limonit (?), do pyritu vrůstá nebo hraničí s ním automorfní krystaly arsenopyritu, které jsou místy intenzivně přeměněné na skorodit (?)
  - rudní nerosty jsou uspořádané do nesouvislé žilky cca 3 mm mocné
  Kamenná K7
  - v nábrusu se vyskytuje galenit, pyrit, arsenopyrit
  - ve vzorku převládá pyrit, obvykle hypautomorfní, místy jsou do něj vrostlé xenomorfní agregáty galenitu, s pyritem srůstají většinou automorfní krystaly arsenopyritu
  - galenit prorůstá pyritem i žilkovitě (galenit je mladší než pyrit)
  - vzácně je galenit přeměněn na cerusit (?) nebo anglesit (?)
  - v galenitu jsou vzácně drobné izometrické inkluze pyrargyritu (byl určen pomocí EDX analýz – viz dále)
  Kamenná K4
  - xenomorfní agregáty sfaleritu, sfalerit běžně obsahuje drobné izometrické inkluze chalkopyritu
  Kamenná K2
  - ve vzorku převládá xenomorfní sfalerit, méně jsou zastoupeny xenomorfní agregáty chalkopyritu
  - sfalerit obsahuje hojné izometrické inkluze chalkopyritu, vzácně i inkluze žilkovité


 • autor

  Malý-StohrAktualizováno: 07. 03. 2013