Encyklopedie dějin Jihlavy

někdejší Beranovské Hory


 • součást lokality

  Nemocnice, Vrchlického ulice, Jihlava - někdejší Špitálská pole


 • trať

  někdejší Beranovské Hory


 • popis lokality

  Na katastru Malého Beranova se podle dosavadních báňsko historických studií i revírních map nachází pozůstatky po středověké a novověké těžbě polymetalických rud z četných menších rudních struktur východně od Jihlavy, které se nacházely na katastrech Hruškové Dvory, Helenín a Velký Beranov. Ve vzdálenostech od 200 m směrem jižně od zájmové lokality se nacházely dnes již zemědělsky aplanované rudné doly u Malého Beranov a(tzv. Beranovské hory) s kutišti jako třeba Berghäusel, štolou sv. Jiří a četnými jámami a šachtami, z nichž nejznámější jsou šachta sv. Prospera, šachta sv. Mauritia a Liščí. Ve vzdálenosti cca 300 m západně od zájmové lokality se pak jedná o důlní práce (jámy) sledující ve směru SZ-JV tzv. Couk Zlaté studánky, německy také Goldbrünner Zug.


 • autor

  HrubýAktualizováno: 08. 01. 2013