Encyklopedie dějin Jihlavy

Tzv. Balkova listina, Jihlavsko

Tzv. Balkova listina, Jihlavsko


 • popis lokality

  Roku 1233 prodal řád německých rytířů (zastoupený pruským zemským mistrem Hermannem Balkem) želivským premonstrátům "bona illa, que habuimus in Hvmpolz et super Giglava, villas videlicet Podole, Dobre, Scrisowe, Bogedanze, Pustsin" (CDB III/1, č. 48, s. 48). V případě jména Giglava není jasné, zda jde o řeku Jihlavu, nebo o sídliště. Také lokalizace zmíněných vsí je velmi problematická (k tématu Měřínský–Charouz 2009; Vodáková 2007).

  Podole
  F. Roubík ztotožňuje s dvorem Podolí, k. ú. Koberovice (Roubík 1959, 118). A. Profous navrhuje ves Podolí na levém břehu Sázavy, asi 1 kilometr západně od Ledče nad Sázavou (Profous 1959, 405).

  Dobre
  J. Solař uvádí, že ves Dobrá existovala jihovýchodně od Humpolce, v poloze „U svatého Václava“ (Solař 1863a, 59). F. Roubík klade do polohy Dobrsko, mezi Humpolcem a Krasoňovem, což je pravděpodobně stejná poloha, jakou má na mysli J. Solař (Roubík 1959, 118). Nelze vyloučit ani možnosti, že jde o Dobronín u Jihlavy, Dobrou u Ledče nad Sázavou (Profous 1954, 397), případně Dobrou u Přibyslavi.

  Scrisowe
  Nelze jednoznačně lokalizovat, ale není vyloučeno, že jde o Skrýšov u Polné (Profous 1959, 85).

  Bogedanze
  Nelze jednoznačně lokalizovat.

  Pustsin
  Nelze jednoznačně lokalizovat, ale není vyloučeno, že jde o Pozděšín u Polné.


 • autor

  HejhalAktualizováno: 08. 01. 2013